Obec Hamuliakovo sa nachádza 15 kilometrov juhozápadne od Bratislavy na brehu Dunaja. Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1222 ako Gutt, neskôr Gútor. V roku 1948 bola obec premenovaná podľa národného buditeľa mladšej generácie bernolákovcov Martina Hamuliaka. Najvýznamnejšou kultúrnou pamiatkou je Kostol svätého kríža z 13. storočia, ktorá je známa svojou šikmou vežou – vychýlenou v dôsledku povodní.

Kým v roku 1991 Hamuliakovo malo 500 obyvateľov, v dôsledku migrácie ľudí z hlavného mesta a výstavby na začiatku nového storočia je dnes počet obyvateľov obce takmer štvornásobný – 1800 občanov a ďalších 800 obyvateľov, ktorí nie sú prihlásení na trvalý pobyt. Podľa oficiálnych výsledkov sčítania ľudu v roku 2011 35% obyvateľstva tvoria občania maďarskej národnosti.

O obci Hamuliakovo