Ing. Ludmila Goldbergerová, starostka
 .
NOVÝ ZBERNÝ DVOR
je jednou z priorít môjho funkčného obdobia (časť 3).
 .
Vybavovaním zámeru nového zberného dvora som strávila už vyše roka a najmenej ½ roka bude ešte trvať, kým sa po POVOLENÍ STUDNE ? získajú všetky potrebné súhlasné stanoviská orgánov a inštitúcií a bude možné požiadať o STAVEBNÉ POVOLENIE.
 .
? PRÁVOPLATNÉ STAVEBNÉ POVOLENIE je nevyhnutnosť, aby bolo možné požiadať o akúkoľvek finančnú podporu (napr. z Eurofondov alebo od štátu).
 .
❓A AKO BY MAL ZBERNÝ DVOR VYZERAŤ❓
Celý by mal byť OPLOTENÝ, osvetlený verejným OSVETLENÍM, obsahovať posuvnú BRÁNU a RAMPU prepojenú s čipovým systémom.
 .
Na čipový systém a evidenciu bude napojená aj mostová VÁHA ⚖ na váženie motorových vozidiel / prívesov.
Elektrospotrebiče ?, žiarivky a akumulátory budú umiestnené pod prístreškom v EKOKONTAJNEROCH, ktoré budú chrániť našu spodnú vodu.
 .
Pod PRÍSTREŠKOM nájdu svoje miesto aj vrecia s PET-obalmi, ktoré tak budú chránené proti túlavým mačkám.
Každý druh odpadu bude mať jeden alebo viac KONTAJNEROV a svoje pevné vyznačené stojisko.
Bude vybudované ODVODNENIE betónových plôch a pribudne zelená VÝSADBA.
Srdcom nového zberného dvora však bude HOSPODÁRSKA BUDOVA ?, ktorú obec tak veľmi potrebuje.
 .
❓ ROZMÝŠĽALI STE, kde sa teraz naši vonkajší zamestnanci ?‍? prezliekajú, umývajú sa a desiatujú ❓
❓ Kde skladujú a opravujú kosačky ❓
❓ Kde sa skladuje benzín, náhradné diely a stroje ❓
 .
▶ Ak neviete, tak ODPOVEĎ JE, že priestor na prezlečenie, umytie ani na desiatu NEMAJÚ NIKDE.
Stretávajú sa pri kotolni telocvične, kde majú uložené pracovné pomôcky, nástroje sa skladujú aj v sklade náradia telocvične (kde riadne zapáchajú), tu alebo za telocvičňou na tráve sa aj opravujú.
Nová hospodárska budova ? VYRIEŠI aj tieto NEVHODNÉ PODMIENKY.
 .
Okrem KANCELÁRIE zberného dvora v nej budú ŠATNE a sociálne zázemie ?? pre vonkajších zamestnancov, DIELŇA na opravovanie strojov, príručný SKLAD náhradných dielov/materiálov ? a GARÁŽOVANIE techniky ? (traktor, kosačky, stroje).
 .
Netuším, či sa tento zámer podarí úplne dokončiť do roku 2022, kedy moje funkčné obdobie končí.
Na to je v procese ešte veľa míľnikov? ? ?, ktoré závisia od rozhodovania iných ?.
 .
❗ V každom prípade, LEN TAKÁTO CESTA VEDIE K CIEĽU – MODERNÉMU ZBERNÉMU DVORU❗