Ing. Ludmila Goldbergerová, starostka
 .
NOVÝ ZBERNÝ DVOR
je jednou z priorít môjho funkčného obdobia (časť 2).
Pri tomto zámere sme začínali nie od nuly 0️⃣, ale z hlbokého mínusu ⤴️, ako som vysvetlila minule v časti 1.
 .
✅ Rozhodujúcim bodom umožnenia realizácie zberného dvora bola istotne KÚPA POZEMKU v roku 2019 a všetky súvisiace záležitosti (vybavenie úveru, geodetické zameranie, zmeny na katastri..).
 .
Mojou snahou bude na vybudovanie získať dotáciu ? z eurofondov či iných podporných fondov.
No vlastniť pozemok znamená, že v najhoršom sa zberný dvor dá vybudovať ? postupne aj „za vlastné“.
Ako ďalšie je nevyhnutné mať STAVEBNÉ POVOLENIE ?, ku ktorému v prípade takýchto prevádzok a stavieb vedie dlhá cesta.
 .
Ako prvé bolo potrebné prejsť konaním – POSUDZOVANÍM VPLYVU NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (EIA) ???.
Na tento účel sme spracovali dokumentáciu ? a odovzdali ju na okresný úrad na zisťovacie konanie.
Tu sa objavila prvá prekážka – fakt, že celé Hamuliakovo je „na spodnej vode“ ? ? ? a zberný dvor je potenciálne riziko znečistenia zásob pitnej spodnej vody vodárenského zdroja Šamorín ?.
Úrady avizovali nesúhlas s povolením ?.
 .
Postupne sa musela dokumentácia upraviť – vylúčili sa niektoré druhy odpadov ❌ (ktoré na rozdiel od iných dvorov Hamuliakovo, bohužiaľ, nebude smieť prijímať) a objednali sa geologické merania a potrebné posudky.
Bolo potrebné navštíviť celý rad inštitúcií ???, ktoré mali negatívny postoj, a vysvetliť im, že tu ? bez zberného dvora žiť nevieme. A dokázať, že „nemať zberný dvor“ je pre životné prostredie väčšie riziko ⚠️ ako jeho kontrolovaná prevádzka ♻️.
 .
Poslednou prekonanou prekážkou (okrem prerušenia činnosti schvaľovacích úradov kvôli covidu v marci 2020) bolo odvolanie proti rozhodnutiu a environmentálne pripomienky zo Združenia domových samospráv. Napokon sa podarilo zámer doplniť o požadované „zelené prvky?“ a odvolanie bolo stiahnuté.
.
✅ Po takmer jednom roku sme získali kladné stanovisko, že nový zberný dvor môže byť na súčasnom mieste.
✅ Nasledovalo objednanie a vypracovanie projektovej dokumentácie.
.
➡️ V súčasnosti pracujeme na získaní POVOLENIA NA VYBUDOVANIE STUDNE, čo je krok predchádzajúci vybavovaniu stavebného povolenia. Na rozdiel od povolenia bežných studní pre občanov na našom stavebnom úrade, je legálna studňa v takomto objekte komplikovaný proces. Túto studňu povoľuje okresný úrad a musí vyhovovať aj požiadavkám hasičov. Bolo potrebné zaistiť hydrogeologický prieskum s kontrolným vrtom, vypracovanie posudku o výdatnosti zdroja, biochemický rozbor a obšírnu požadovanú dokumentáciu.
 .
➡️ V tomto bode sme TERAZ ⬅️.
Keď budú podklady skompletizované a nič neočakávané sa nestane, získanie povolenia studne bude trvať cca. 2-3 mesiace.
 .
❓ A čo nasleduje a ako by mal nový zberový dvor vyzerať❓
O tom nabudúce….