Ing. Ludmila Goldbergerová, starostka
 .
NOVÝ ZBERNÝ DVOR
je jednou z priorít môjho funkčného obdobia.
V nasledujúcich týždňoch Vás v 3 častiach oboznámim s východiskovou situáciou, súčasným stavom a plánovaných cieľom.
_.___________________________
(časť 1)
Občas sa na facebooku objavujú SŤAŽNOSTI na zberný dvor: „nie je tu váha, chceme elektronické otváranie rampy, stojí tu voda a robí sa blato, …“
 .
Sťažovatelia asi ZABUDLI na to, aký zberný dvor sme mali pred niekoľkými rokmi, a neuvedomujú si, aký kus práce bol vykonaný.
 .
Preto na pripomenutie začnem priloženými obrázkami z doby nedávnej, kde je zobrazená obcou „prevádzkovaná“ skládka – priestor, ktorý sme hrdo volali „zberným dvorom“.
 .
Zberný dvor je na súčasnom mieste od jeho presťahovania v roku 2016, kedy ako jediné východisko z neriešiteľnej situácie (nakoľko obec nemala vhodný vlastný pozemok) poslanci schválili NÁJOM NA 4 ROKY (takže práve v týchto dňoch by SKONČIL!!!).
 .
Na pozemok sa začal voziť odpad, no ešte v čase môjho nástupu do funkcie v roku 2019 obec NEMALA PODPÍSANÚ platnú nájomnú zmluvu.
.
Stav, ktorý bol na zbernom dvore začiatkom roku 2019, bol skutočne neuspokojivý a následne stál obec veľa peňazí ?, ktoré by mohli byť použité v iných oblastiach:
 .
➡️ NÁŠ ZBERNÝ DVOR MAL NAJHORŠIE ČÍSLA ? široko ďaleko – v roku 2018 vyprodukoval 98 ton netriedeného odpadu a 75 ton stavebného odpadu (pre porovnanie takmer dvojnásobná Rovinka len 23 ton netriedeného tzv. zmiešaného odpadu a 42 ton stavebného odpadu).
.
DÔVOD❓
.
Každý tam mohol čokoľvek vyviezť, nikto sa na nič nepýtal.
Nezisťovalo sa, či osoba privážajúca odpad vôbec platí poplatok za odpad a či má aj vlastný smetiak alebo neplatí nič a všetko vozí na spoločnú kopu na zberovom dvore, či vôbec býva v Hamuliakove alebo prišiel z inej obce, kde musí ukázať občiansky preukaz, či ten stavebný odpad je z jeho domu alebo už je to 20. kopa z jeho stavebnej zárobkovej činnosti od Bratislavy až po Dunajskú Stredu.
 .
➡️ za 3 roky používania (2016-2018) sa na zbernom dvore nahromadilo 1700 m3 BIOODPADU, ktorý nebol priebežne odvážaný a ktorý ZAPLNIL TAKMER CELÚ PLOCHU. Na likvidáciu tohto odpadu nebola z predchádzajúcich rokov vytvorená žiadna finančná rezerva, no za jeho likvidáciu po mojom nástupe obec musela ZAPLATIŤ takmer 10 tisíc euro.
.
➡️ PRACOVNÉ PODMIENKY ZAMESTNANCOV ? boli nie len NEÚNOSNÉ, ale aj na hrane zákonnosti – rozpadajúca sa búda, do ktorej prší, areál bez elektriky, bez vody na umytie rúk, bez WC…
.
________________________________________
 .
❗️Odvtedy sa už VEĽA ZMENILO (ako môžete vidieť na priloženej fotografii):
✅ začali sme dôkladným uprataním zberového dvora a zavedením identifikácie osôb privážajúcich odpad
✅ pribudli kontajnery na plasty a papier a rozšíril sa počet nádob na separované zložky
✅ bioodpad sa priebežne spracováva a odváža
✅ na pozemok sa priviedla elektrika
✅ pribudla nová bunka pre zamestnanca, kamerový systém, WC domček, hygienický kútik, náradie či hasiace prístroje
 .
a to NAJDÔLEŽITEJŠIE ❗️:
.
? na jar 2019 sa nielen konečne podpísala nájomná zmluva do roku 2023, no napokon sa v lete 2019 aj podarilo POZEMOK ODKÚPIŤ .
 .
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
❗️ BUDOVAŤ nový moderný a vybavený zberný dvor (aký už roky majú vybudované všetky obce na okolí, zatiaľ čo Hamuliakovu „ušiel vlak“) sa totiž dá len NA VLASTNOM POZEMKU (alebo dlhodobo prenajatom). ❗️
Pokračovanie o stave budovania nového zberného dvora nabudúce….