PRIVÍTAJTE NOVÉHO OBECNÉHO POMOCNÍKA
.
Naše nové komunálne vozidlo nie je síce “najmladší ročník”, je však VYNIKAJÚCO VYBAVENÉ a pripravené NA PRÁCU V NAŠEJ OBCI.
 .
Ložná plocha a manipulačná ruka uľahčí manipuláciu a zvoz odpadu (okrem zelene z verejných priestorov napríklad aj BEZPLATNÝ ODVOZ VYRADENÝCH ELEKTROSPOTREBIČOV od občanov).
 .
A „keď sa zima opýta, čo sme robili v lete“, môžeme odpovedať, že SME SA PRIPRAVILI na mechanizované upratovanie veľkej časti chodníkov a námestí od snehu a poľadovice (radlica + posypovacia jednotka).
 .
Polievacie zariadenie, ktorým vozidlo bude dodatočne vybavené vďaka šikovnosti p. poslanca Ladislava Kránitza, umožní bojovať so suchom a zavlažovať výsadbu na verejných priestranstvách.
 .
Vozidlo bolo zakúpené z príspevku, o ktorý obec požiadala na základe VYNIKAJÚCEJ MIERY TRIEDENIA ODPADU v minulom roku na Environmentálnom fonde a ktorý bol ÚČELOVO VIAZANÝ na zlepšovanie životného prostredia a odpadového hospodárstva.
 .
Obec teda zo svojho bežného rozpočtu nezaplatila ani euro.
Poďakovanie za možnosť získania týchto neočakávaných financií preto patrí VŠETKÝM VÁM HAMULIAKOVČANOM, ktorí k tomuto výsledku svojim poctivým triedením odpadu v domácnostiach prispeli.
 .
TRIEDENIE ODPADU TEDA CHRÁNI NIELEN NAŠE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A VAŠU PEŇAŽENKU,
NO MÔŽE POMÔCŤ ZLEPŠIŤ AJ STAROSTLIVOSŤ O NAŠU OBEC.