Oznam – Florbalový klub

Novovznikajúci florbalový klub pre deti z Dunajskej lužnej, Šamorína a okolia naberá nových členov. Deti od 6 do 14 rokov. Trénujeme 1x v Šamoríne a 2x v Dunajskej lužnej týždenne. Od septembra by sme sa radi prihlásili do ligy no potrebujeme ešte zopár spoluhráčov 😉 Prídte sa pozrieť s deťmi na ktorýkoľvek tréning, výstroj zapožičiame. Takisto pripravujeme pre deti dva letné denné florbalové tábory v modernej šamorínskej športovej hale s bohatým programom a návštevou aquaparku. V prípade otázok neváhajte kontaktovať trénera 0948 486 366 a viac informácií nájdete na našej stránke https://www.florbalovasuperdavka.sk/florbalovy-kruzok

INZERCIA V HAMULIAKOVSKOM SPRAVODAJI

Po minulých rokoch Obec Hamuliakovo plánuje opätovne aj tento rok v máji vydať obecný časopis Hamuliakovský spravodaj. Okrem verzie na internetovej stránke obce bude spravodaj vydaný aj v tlačenej forme s obsahom 36 strán v náklade 1100 kusov a bude distribuovaný do každej domácnosti v Hamuliakove.
Obraciame sa na Vás s ponukou možnosti uverejnenia inzercie Vašej spoločnosti. Cez Hamuliakovský spravodaj sa informácie o Vašej spoločnosti dostanú ku každému obyvateľovi obce.
Veľkosť farebnej inzercie závisí od Vášho rozhodnutia. Máte možnosť vybrať si z nasledovnej ponuky (rozmery sú uvedené šírka x výška):
A. 1/8 veľkosti A4 (t.j. 105 mm x 75 mm) v cene 20 €
B. 1/4 veľkosti A4 (t.j. 105 mm x 148,5 mm) v cene 40 €
C. 1/2 veľkosti A4 (t.j. 210 mm x 148,5 mm) v cene 80 €
D. celá strana A4 (t.j. 210 mm x 297 mm) v cene 160 €
Link na predchádzajúce čísla Hamuliakovského spravodaja: http://obechamuliakovo.sk/hamuliakovsky-spravodaj/
V prípade záujmu, prosím, kontaktuje Julianu Krajčírovú (0905 743 651, juli.krajcir@gmail.com) čím skôr, maximálne do 15. apríla 2019.

Za obsah inzercie a vlastnícke práva k fotografiám používaným v inzercii zodpovedá inzerent.

OZNAM

Hľadáme členov okrskových volebných komisií + zapisovateľa

V súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia v sobotu 25. mája 2019, prebieha momentálne proces prípravy konštituovania okrskových volebných komisií.
V prípade, že máte záujem pôsobiť v okrskovej volebnej komisii v deň volieb, nahláste prosím svoje údaje na info@obechamuliakovo.sk v rozsahu:

  • meno, priezvisko
  • dátum narodenia
  • doručovacia adresa