„Víno, pšenicu, pokoj – po smrti večnú spásu.“
 .
Týmito slovami prichádzali vinšovníci na Nový rok zaželať všetko dobré. Domáci sa najviac potešili, keď ako prvý, prah domu prekročil muž. Ak bol vinšujúci dieťa, dostalo peniaze, ak dospelý, ponúkli ho alkoholom.
 .
Na Nový rok sa nejedla hydina, aby nezahrabala ŠŤASTIE, naopak ošípaná šťastie do domu vryje. Ľudia brali za ZLÉ ZNAMENIE, ak im v Novom roku peniaze niekto ako prvý zobral a nie priniesol. Znamenalo to hrozbu chudoby počas celého roka.
 .
Na Nový rok popoludní sa vítali pastieri, s ktorými sa dohodlo na pasení a takisto sa v tento deň najímala čeľaď do panského domu.
 .
Po trojkráľových pochodoch začínalo najveselšie obdobie roku – fašiangy, kedy svadby, tancovačky, zábavy nemohli chýbať.
Bogár Julianna: Naše zabudnuté dedičstvo
Foto: Lubie Sutton
 Lucia LS FB 5
Nakoľko starú fotku z Hamuliakova nemáme, tak sme siahli po fotke fotografky Hamuliakovčanky LUBIE SUTTON, ktorá nedávno realizovala projekt o zvykoch v rodnom kraji – pochádza z podhorskej dediny na Považí – z Dolnej Marikovej. S mamou uskutočnila FOTOPROJEKT ?, ktorý VERNE ZACHYTÁVA ŽIVOT v starej Marikovej SPRED 120 ROKOV.
 .
Fotografie zachytávajú bežný život ľudí z kopaníc v marikovskej doline – scény ako pasenie husí, prácu okolo domu, klebetenie, susedské spory, pranie bielizne v potoku, detské hry, sánkovačku, svadbu, Vianoce, Veľkú noc, atď.
Z fotografií bola vydaná krásna KNIHA , ktorá dostala OCENENIE v celoštátnej súťaži Slovenská kronika 2020 Národného osvetového centra – MIMORIADNA CENA ZA VÝZNAMNÝ PRÍSPEVOK KU KOMPLEXNÉMU POZNANIU TRADIČNEJ KULTÚRY A GRAFICKÉ SPRACOVANIE.
 .
Viac na:
www.facebook.com/LubieSutton
Príspevok pripravila: Juliana Krajčírová
 .
??
„Bort, búzát, békességet,
Holtunk után örök üdvösséget.”
 .
Ezekkel a szavakkal jöttek az újesztendő reggelén a köszöntők. A háziak természetesen akkor örültek, ha elsőként férfiember lépte át a ház küszöbét, s kívánt boldog új esztendőt. Ha az gyermek volt a köszöntő, némi pénzt kapott, ha felnőtt, akkor itallal kínálták.
 .
Újévi hagyomány volt, hogy ezen a napon senki sem evett baromfit, mert az elkaparja a SZERENCSÉT, a disznó viszont betúrja a házba.
 .
Az emberek ROSSZ JELNEK vették, ha az új évben először tőlük vitt pénzt valaki, és nem hozott. Az előbbi az egész évi pénztelenség jele volt.
 .
Az új év első napjának délutánján fogadták a pásztorokat, akikkel megegyeztek, és felfogadták őket. Ugyancsak újév napján történt a cselédek felfogadása is.
 .
A háromkirály-járás után elkezdődött az év legvidámabb időszaka a farsang, amely alatt nem hiányozhattak a mulatságok és lakodalmak.
 .
Bogár Julianna: Visszajáró
Foto: Lubie Sutton