Žiadame občanov, aby si po úhrade poplatku za komunálny odpad prevzali nálepku na odp. nádobu na rok 2016 Nálepku si môžete prevziať  na obecnom úrade počas stránkových dní.