Obec Hamuliakovo začne od utorka 17. 3.2020 do odvolania mimoriadnej situácie počas pracovných dní poskytovať službu zabezpečujúcu nákup životných potrieb v rozsahu dostupnej ponuky miestnej predajne Terno pre osamelo žijúcich starších občanov, ktorých zdravotný stav alebo dodržiavanie preventívnych opatrení neumožňuje, aby si nakúpili sami. Cieľovou skupinou sú osamelo žijúci seniori, ktorí v Hamuliakove nemajú deti ani inú rodinu.
Naši seniori, ktorí majú o takúto službu záujem, môžu kontaktovať Obecný úrad v Hamuliakove počas pracovných dní od 10,00 do 11:30 h na telefónnom čísle 02/45988128.
Poprosíme o sprostredkovanie tejto správy susedom, ktorí k oznamu nemajú prístup a sú cieľové osoby.