Bratislava bude už po šestnásty krát dejiskom Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov, ktorý organizuje združenie Cech detských folklórnych súborov Bratislavy a okolia 20. Až 23. Júna 2013 . Aktívne sa každoročne zapája do programov festivalu okolo 600 detí zo všetkých mestských častí Bratislavy. Na tohtoročnom festivale sa môžeme stretnúť s deťmi z folklórnych súborov Čečinka z Bratislavy, Čunovský kŕdeľ z Čunova, Dolina z Bratislavy, detská ľudová hudba Bazička z Bratislavy, folklórny súbor Hájenka s ľudovou hudbou Jarabinka z Bratislavskej Petržalky, Gerulata z Rusoviec, Grbarčieta z Devínskej Novej Vsi Kobylka z Devínskej Novej Vsi, Klnka z Bratislavy , Lúčka z Bratislavy, Prvosienka z Bratislavy, Vienok z Bratislavy , Leváranek z Veľkých Levár, Magdalénka z Modry , Prvosienka zo Šamorína, ale aj novovznikajúci súbor Štvrtčánek z Plaveckého Štvrtku .

Okrem účastníkov festivalu z bratislavských detských folklórnych súborov Cech DFS na každý ročník pozýva hostí – v tomto roku to budú detský folklórny súbor Veselucha z Ruskej Moskvy, KUD Mladost Kragujevac zo Srbského Beogradu, Malá Jasénka z Moravského Vsetína, DFS Kalužiar z Martina a DFS Čajka z Hornej Súče .

Detský folklórny festival v Bratislave sa zaradil medzi zaujímavé programy hlavného mesta SR Bratislavy. Svojou radostnou atmosférou a pestrosťou hlavne krojovaného sprievodu mestom pritiahol pozornosť divákov, médií, turistov a stretol sa s nadšením a spokojnosťou účastníkov. Predchádzajúce ročníky MFDFS sa uskutočnili aj vďaka finančnej podpore MK SR a spoluorganizátorov Magistrátu mesta Bratislavy, MČ Bratislava – Staré Mesto, Bratislavského samosprávneho kraja, Malokarpatského osvetového strediska v Modre, BKIS a Kultúrnych zariadení Petržalky – Dom kultúry Zrkadlový háj .
Naše poďakovanie za priazeň, prejavenú v predchádzajúcich ročníkoch patrí aj Mestským častiam Bratislava -Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Petržalka , Rusovce, Čunovo, Jarovce, Vrakuňa , Rača a ďalším sponzorom, ktorí sa podieľali na organizácii tohto významného podujatia.

Aktívne s a zapájajú každoročne do tohto programu aj sluchovo alebo mentálne postihnuté deti, ktoré pracujú vo svojich súboroch – DFS Madovec, Lipka – nepočujúce deti. Organizátori sa rozhodli každoročne venovať toto podujatie hlavne deťom ako odmenu za celoročné úsilie a snahu udržiavať a interpretovať so svojou typickou bezprostrednosťou a hravosťou ľudové tradície na Slovensku.
XVI. ročník Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov v Bratislave sa uskutoční v dňoch 20.6. – 23.6.2013 .
Program :
20.6.2013

19.00 hod. privítanie zahraničných účastníkov XVI. ročníka MFDFS v priestoroch
Hotelov Plus , Bratislava , vystúpenie DFS Hájenka a ĽH Jarabinka , vystúpenia
hosťujúcich súborov
21.6.2013 10.00 hod. koncerty účastníkov festivalu v Istracentre v Devínskej Novej Vsi
a v Nemeckom kultúrnom dome v Rači
14.30 hod. sprievod detí v krojoch v historickom centre Starého Mesta
od prezidentského paláca , smerom na Hviezdoslavovo námestie
15.45 – prijatie zástupcov účastníkov festivalu – domácich a zahraničných u primátora
Bratislavy
16.30 – 19.00 hod Slávnostné otvorenie festivalu a vystúpenia účastníkov festivalu na
Hviezdoslavovom námestí

22.6.2013 dopoludnia prehliadka pamätihodností Bratislavy
15.00 – 18.30 hod. vystúpenia účastníkov festivalu na Hviezdoslavovom nám.
19.00 – Spoločenský večer účastníkov festivalu so školou tanca v priestoroch Domu
kultúry Zrkadlový háj Bratislava- Petržalka
23.6.2013 dopoludnia prehliadka pamätihodností Bratislavy pre hostí
16.00 hod. galaprogram a záverečný ceremoniál XVI. ročníka MFDFS v Dome kultúry
Zrkadlový háj v Bratislave – Petržalke