Nižšie prikladáme stanovisko spoločnosti  Západoslovenská distribučná, a.s. na opätovnú sťažnosť Obce Hamuliakovo zo dňa 11.2.2022 ohľadom častých krátkodobých výpadkov.

Priložená odpoveď sa vzťahuje len na krátkodobé výpadky elektrickej energie, nie na výpadok z 10.2.2022, ktorý na základe telefonickej komunikácie bol spôsobený poškodením vedenia v dôsledku narušenia stability stĺpu a následného skratu.

Stanovisko spoločnosti ZSD