Stretnutie s občanmi Hamuliakova – krátkodobé výpadky

Sumár výpadkov v Hamuliakove od 1_1_2021

Zopár odpovedí na otázky, ktoré neboli priamo na diskusii zodpovedané:

  • Je možné začať investíciu od Hamuliakova? – Táto investícia sa skladá v viacerých etáp, pričom každá z nich prebieha samostatne. Naša spoločnosť sa snaží o čo najrýchlejšiu realizáciu stavieb, začiatok prác záleží predovšetkým od ukončenia prípravy. To znamená, že pokiaľ stavby v Hamuliakove budú mať končenú prípravu, mohli by byť realizované skôr ako tie v Dunajskej Lužnej alebo Kalinkove. Každopádne ale platí, že toto čiastkové riešenie by neprinieslo očakávaný efekt: na dosiahnutie požadovanej kvality dodávky je potrebné ukončenie celej investičnej akcie, t.j. cieľom je ucelené budovanie káblového napájacieho vedenia z rozvodne Podunajské Biskupice, to znamená napojenie na zdroj.
  • Je možná inštalácia/presun vypínacieho prvku tak aby bolo celé Hamuliakovo napojené zo strany Dunajskej Stredy tak aby nebolo ovplyvnené labuťami? – po vykonaní simulácií a výpočtov bolo potvrdené že takéto prevádzkovanie siete nie je dlhodobo možné nakoľko vzhľadom na vzdialenosť rozvodne v Dunajskej Strede by nebolo možné dodržať štandard kvality dodávanej elektrickej energie v zmysle vyhlášky.
  • Ako je možné chrániť naše spotrebiče? – v prípade bežnej inštalácie je možné použiť prepäťové ochrany so správnou charakteristikou a v prípade IT technológií sa odporúča kombinácia s UPC aby nedošlo pri výpadku k poškodeniu a strate dát. Odkazy: