Zástupcami projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ bolo doručených 47 vianočných krabičiek pre našich najstarších seniorov (80+).

Krabičky budú odovzdané seniorom podľa menného zoznamu na obecnom úrade pri preberaní darčekovej tašky od samosprávy, resp. zamestnanci obce zaistia doručenie krabičiek domov do 22.12.2021.

V mene našich najstarších seniorov ďakujeme darcom ako aj organizátorom projektu.