Uznesenie Vlády SR č. 804 zo dňa 16.12.2020, ktorým sa rozširujú opatrenia v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stravu a núdzového stavu v zn. n. pred. vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. Septembra 2020 v znení uznesenia vlády SR č. 718 z 11. novembra 2020

ZZ_2020_386_20201217ZZ_2020_386_20201217

ciastka_26_2020

Opatrenie Vlády SR č. 704 zo dňa 04.11.2020

704_2020_uznesenie Vlády SR

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR platné od 1.10.2020

01_10_2020_opatrenie_prevadzky_a_HP

opatrenia_ruska_01_10_2020

opatrenie_hranice_01_10_2020

 

Opatrenie RÚVZ BA č. GTSÚ/14397/2020 zo dňa 12.9.2020, ktoré platí od 14.9.2020 od 6:00 hod. do odvolania pre okres Senec.
Opatrenie_RÚVZBA_12.09.2020

Opatrenia s účinnosťou od 6. septembra 2020 do 30. septembra 2020

Aktualizácia rozhodnutia č. GTSÚ/13812/2020 zo dňa 5.9.2020 – ruší sa výnimka pre pohrebné obrady

zmena_opatrenia07092020

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA (výňatok pre miestne podmienky Hamuliakovo):

1/ od nedele (6. 9.) do 30. septembra ZAKAZUJE usporadúvať’ hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte  nad 500 osôb alebo v interiéri nad 250 osôb.

2/ ZAKAZUJE usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v čase od 23.00 do 6.00 h, výnimkou sú svadby do 150 osôb.

3/ NEODPORÚČA hromadné podujatia určené pre seniorov v akomkoľvek počte

opatrenie GTSÚ_13812_2020 z 5.9.2020
Opatrenia ÚVZ SR zo dňa 03.07.2020
03_07_final_opatrenia_ruska
Opatrenie_UVZSR_zmena_opatrenia_prevadzky_a_HP_03072020
Opatrenie_UVZSR_domaca_izolacia_rizikove_krajiny_03072020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia – 2 fáza
opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_2_faza_05_05_2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia – bohoslužby
Opatrenia_hromadne_podujatia_bohosluzby
Usmernenie_hlavného_hygienika_SR_športoviska
Otvorenie prevádzok – režimové opatrenia HH SR
22_04_2020_otvorenie_prevádzok_režimové_opatrenia_HH_SR
Opatrenie pre nosenie rúšok a opatrenie schôdze štátnych orgánov
Opatrenie_pre_nosenie_rúšok
Opatrenie_schôdze_štátnych_orgánov

Opatrenia, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia (COVID-19):

ZMENA režimov opatrenia HH SR_OLP_2778_2020
Uzatvorenie prevádzok režimove opatrenia HH SR_OLP_2777_2020
Opatrenie č. OLP/2732/2020 – zakazuje sa s účinnosťou od 25.3.2020 od 00:00 hod. od odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (rúško, šál, šatka apod.)

A_Opatrenie_UVZSR_povinnosť_nosiť_rúška_24.03.2020

Opatrenie č. OLP/2733/2020 – nedeľné zatvorenie vymenovaných predajní a vykonávanie v nich dezinfekcie (sanitárni deň) s účinnosťou od 25.3.2020

B_Opatrenie_UVZSR_zákaz_prevádzok_v_nedeľu_sanitárny_deň_24.03.2020

Opatrenie č. OLP/2775/2020 – dočasne sa zakazuje poskytovanie sociálnych služieb od 25.3.2020 vo vymenovaných zariadeniach v opatrení (denné stacionáre, centrá a iné)

C_Opatrenie_UVZSR_poskytovanie_sociálnych_služieb 24.03.2020

Nové opatrenia proti šíreniu koronovírusu

1/  Zavádza sa povinnosť nosiť rúška (prekrytie nosa a úst) mimo svojho bydliska.

2/ Zavádza sa povinnosť udržiavať vo vzdialenosť medzi osobami  dva metre od seba, vnútri aj vonku.

3/ Pokračuje povinná 14-dňová karanténa pre ľudí, ktorí sa vrátili zo zahraničia 4/ Predlžuje sa zákaz organizovania hromadných akcií.

5/ Zavádzajú sa špeciálne hodiny v obchodoch pre dôchodcov, a to od 9. do 12. hodiny.

6/ Vyzývame  dôchodcov, aby vychádzali z domu a bytu len kvôli nákupu či návšteve lekára a prechádzke so psom,  teda len v nevyhnutnom prípade.

7/ Uzatvorenie predajní potravín, lekárne, drogérie, predajne novín a časopisov či krmiva pre zvieratá –  v nedeľu budú  zatvorené.

Žiadame občanov, aby minimalizovali vzájomné stretávanie sa vonku aj vnútri. Obmedzte rodinné návštevy na minimum, aj tým viete zamedziť prenosu ochorenia na vašich starkých.

 

Usmernenie HH SR  COVID 19 piata aktualizácia

Kam patria použité rúška a rukavice?

Plagát A4

Usmernenie hlavného hygienika SR_COVID-19_ piata aktualizácia
Karanténne opatrenie účinné od 19_03_2020

* Dovoľujeme si dať Vám do pozornosti nové infografiky pre COVID-19 (viď prílohy), ktoré nasmerujú verejnosť ako sa vyhnúť kontaktu s nákazou, príp. ako konať v prípade podozrenia nákazy.

Všetky informácie pre verejnosť sú dostupné na https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/

10 odporúčaní keď ste doma COVID-19
Čo robiť, ak ste chorý_COVID-19
Osoby s vyšším rizikom ochorenia COVID-19
Pomoc sebe a druhým COVID-19
Usmernenie osôb s povinnosťou karantény mimo bydliska

 

Núdzový stav od 16. marca 2020

Vláda SR svojim uznesením č. 114 z 15.marca 2020 vyhlásila núdzový stav od 16.marca 2020 od 00:00 hod. Núdzový stav sa týka okresom a okresných úradov v územnej pôsobnosti ktorých sa nachádzajú poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti uvedených vo vyhlásení.

Vláda SR zároveň nariadila Úradu verejného zdravotníctva SR prijať nasledovné opatrenia na ochranu verejného zdravia:

S účinnosťou od 16. marca od 6.00 h sa na obdobie 14 dní zakazuje maloobchodný predaj a predaj služieb v prevádzkach okrem:

 • predajni potravín
 • lekárni a predajní zdravotníckych pomôcok
 • drogérií
 • pohonných hmôt a palív
 • novinových stánkov
 • predajne krmív a ďalších potrieb pre zvieratá vrátane veterinárnych ambulancií
 • prevádzok telekomunikačných operátorov
 • prevádzok verejného stravovania a stánky s rýchlym občerstvením
 • prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb
 • prevádzok internetových obchodov (eshopov) a donáškových služieb

S účinnosťou od 16. marca od 6.00 h na obdobie 14 dní sa zároveň zakazuje prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkoch s rýchlym občerstvením. Tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky).

Zároveň všetkým osobám, ktoré sa od 16.marca od 6.00 h skupinovo vracajú z postihnutých oblastí zo zahraničia sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených ministerstvom vnútra a to na dobu 14 dní.

Vyhlásenie núdzového stavu 16.3.2020
Opatrenie UVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok

 

Prijaté opatrenia v Hamuliakove

Oznamujeme verejnosti, že z dôvodu mimoriadnej situácie od 13.3. do odvolania bude budova Obecného úradu a Stavebného úradu Hamuliakovo pre verejnosť uzavretá.

Prosíme klientov, aby zvolili iné formy komunikácie – elektronicky, príp. telefonicky počas bežných stránkových hodín.

 • Vaše podania prijímame poštou, emailom, cez elektronickú úradnú schránku
 • V súrnych prípadoch vyžadujúcich osobný kontakt žiadame o prediskutovanie naliehavosti prípadu s príslušnou referentkou telefonicky vopred
 • Priebežne Vás budeme o ďalšom postupe informovať

Ďakujeme Vám za pochopenie neľahkej situácie…

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a március 13-tól kezdődő rendkívüli helyzet miatt a Községi Hivatal és az Építésügyi Hivatal épülete a nyilvánosság számára be lesz zárva.

Az ügyfeleket kérjük, hogy válasszanak más kommunikációs formákat – email vagy telefon a hivatalos órák alatt.

Köszönjük megértésüket.

Obec Hamuliakovo ďalej oznamuje, že OBMEDZUJE PREVÁDZKU ZBERNÉHO DVORA  – na zamedzenie kontaktu sa do odvolania nebude preberať spoplatnený odpad, teda stavebné odpady a objemné odpady (nábytok apod.)

Vstup do areálu zberného dvora bude umožnený len JEDNOTLIVO  – počkajte vo vozidlách pred vstupom do areálu na pokyn zamestnanca.

Na zamedzenie kontaktu prosíme o rešpektovaní tohto obmedzenia. V prípade nerešpektovania a problémov bude zberový dvor okamžite uzatvorený.

Továbbá tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a szeméttelep működése is korlátozva lesz – az érintkezés elkerülése érdekében a fizetett hulladékokat, azaz az építési és a nagy hulladékot (például bútorok) nem lesz lehetőség leadni.

A szeméttelepre való belépés CSAK egy személy számára engedélyezett – várjon a telep előtt, a telepre a felelős személy utasítása alapján léphet be.

A kapcsolat elkerülése érdekében kérjük, tartsa be ezt a korlátozást. Nehézségek esetén a szeméttelep be lesz zárva.

Prepravná spoločnosť OMAPO oznamuje  prerušenie svojej prevádzky do 23.03.2020. Informácie o prepravnej službe poskytujeme na t.č. 0907 365 572.

Ďakujeme za porozumenie a prajeme veľa zdravia – chráňte si svoje zdravie.

Az OMAPO társaság 2020. március 23-ig nem fog működni – betegeket szállítani. További információt a 0907 365 572 számon szolgáltatunk.

Köszönjük megértésüket és jó egészséget kívánunk.

Vláda SR svojim uznesením č. 111 z 11.marca 2020 vyhlásila mimoriadnu situáciu na celom území Slovenskej republiky od 12.marca 2020 od 06:00 hod

Usmernenie hlavného hygienika SR karanténa 09.03.2020

Verejná vyhláška rozhodnutie zákaz hromadných podujatí

 

KORONAVÍRUS COVID-19 – prijaté opatrenia v Hamuliakove

Na základe Žiadosti o uplatňovanie preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu v SR vydanej Sekciou krízového riadenia pod Ministerstvom vnútra SR a po zohľadnení všetkých dostupných informácií, sa vedenie obce Hamuliakovo po konzultácii s riaditeľkami školských zariadení v zriaďovacej pôsobnosti obce Hamuliakovo a v koordinácii postupu s okolitými obcami rozhodlo s okamžitou platnosťou nasledovne:

Celý týždeň, t. j. od zajtra 10.3.2020 až do 15.3.2020 bude:

 • úplne prerušené vyučovanie v materskej škole
 • úplne prerušené vyučovanie v základnej škole
 • úplne prerušená prevádzka školskej jedálne

Rodičia dostanú inštrukcie podľa pokynov riaditeľky MŠ a ZŠ v priebehu dnešného dňa. Deti s rodičmi, ktoré nezaregistrujú túto výzvu a prídu zajtra normálne do škôlky / školy, budú usmernení. Obecný úrad a Stavebný úrad bude v tomto týždni od 9.3. do 15.3. pracovať v pohotovostnom režime. Referent má právo upozorniť a nevybaviť občana s príznakmi ochorenia. Obecný úrad bude prijímať podania a žiadosti na podateľni, nebude však poskytovať iné služby ako overovania podpisov či konzultácie a pod. a neumožní vstup do jednotlivých referátov s výnimkou podateľne. Prosíme Vás, zvážte svoju účasť na spoločenských podujatiach. Zvážte rodinné a iné oslavy, diskotéky, divadelné predstavenia. Dbajte, prosím, vo zvýšenej miere na hygienu.

Žiadame Vás o pochopenie situácie, nepanikárenie a spoluprácu.

Ďalšie informácie o pokračovaní v krízovom režime na nasledujúci týždeň poskytneme 13.3.2020 (t. j. v piatok) formou zverejnenie na webovej stránke obce a oznamom v aplikácii.

Naďalej zostávajú v platnosti opatrenia zverejnené v sobotu 7.3.2020
https://obechamuliakovo.sk/preventivne-opatrenia-v-zmysle-usmernenia-ministerstva-vnutra/

Rozhodnutie izolácia v domácom prostredí

 

Preventívne opatrenia v zmysle usmernenia Ministerstva vnútra na zamedzenie šírenia nového koronavírusu v Slovenskej republike

Obec Hamuliakovo v zmysle usmernenia Ministerstva vnútra k uplatňovaniu preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu v Slovenskej republike doručeného obci v nočných hodinách dňa 6.3.2020 prijíma nasledujúce opatrenia:

 • obmedzuje organizáciu spoločenských, kultúrnych a športových podujatí vo svojej pôsobnosti,
 • odporuča právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom na území obce obmedziť hromadné podujatia, pri ktorých by mohlo dôjsť k šíreniu ochorenia,
 • vyzýva zvolávateľa verejného zhromaždenia, aby prijal také opatrenia, ktoré zabránia potenciálnemu šíreniu nového koronavírusu na zhromaždení,
 • informuje svojich a ostatných zamestnancov, aby dodržiavali pri plnení pracovných úloh preventívne odporúčania Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky uvedené na internetovej stránke http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&lavout=blog&id=250&Itemid=153