Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu

predseda: Ing. Anna Paráková

 

 

 

Rokovací poriadok komisií OZ obce Hamuliakovo