Komisia finančná a pre správu obecného majetku

predsedníčka: Mária Gaspareková

Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu

Predsedníčka: Ing. Anna Paráková

Komisia pre rozvoj školstva, vzdelávania a kultúry

Predsedníčka: Ing. Ludmila Goldbergerová

Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bytová

Predsedníčka: Ing. Juliana Krajčírová

Komisia na ochranu verejného poriadku a ochrana životného prostredia

Predsedníčka: Ing. Darina Balková

Komisia pre rozvoj športu

Predseda: Štefan Olajec

Komisia pre rozvoj služieb, cestovného ruchu, podnikateľských aktivít a turistiky

Predsedníčka: Mgr.Ildikó Lengyel Világi

 

Rokovací poriadok komisií OcZ obce Hamuliakovo