Komisia finančná, pre správu obecného majetku a bytová

Predseda: p. Štefan Olajec

Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu

Predseda: Ing. Anna Paráková

Komisia kultúry

Predsedníčka: Ing. Juliana Krajčírová

Komisia pre zdravotníctvo a sociálne veci

Predsedníčka: JUDr. Mária Fejes

Komisia na ochranu životného prostredia

Predseda: p. Ladislav Kránitz

Komisia pre rozvoj školstva a vzdelávania

Predseda: Boris Podolák

Komisia pre verejný poriadok

Predsedníčka:

 

Rokovací poriadok komisií OcZ obce Hamuliakovo