Po minulých rokoch Obec Hamuliakovo plánuje opätovne aj tento rok v máji vydať obecný časopis Hamuliakovský spravodaj. Okrem verzie na internetovej stránke obce bude spravodaj vydaný aj v tlačenej forme s obsahom 36 strán v náklade 1100 kusov a bude distribuovaný do každej domácnosti v Hamuliakove.
Obraciame sa na Vás s ponukou možnosti uverejnenia inzercie Vašej spoločnosti. Cez Hamuliakovský spravodaj sa informácie o Vašej spoločnosti dostanú ku každému obyvateľovi obce.
Veľkosť farebnej inzercie závisí od Vášho rozhodnutia. Máte možnosť vybrať si z nasledovnej ponuky (rozmery sú uvedené šírka x výška):
A. 1/8 veľkosti A4 (t.j. 105 mm x75 mm) v cene 20 €
B. 1/4 veľkosti A4 (t.j. 105 mm x148,5 mm) v cene 40 €
C. 1/2 veľkosti A4 (t.j. 210 mm x148,5 mm) v cene 80 €
D. celá strana A4 (t.j. 210 mm x 297 mm) v cene 160 €
Link na predchádzajúce čísla Hamuliakovského spravodaja:http://obechamuliakovo.sk/hamuliakovsky-spravodaj/
V prípade záujmu, prosím, kontaktuje Julianu Krajčírovú (0905 743 651, juli.krajcir@gmail.com) čím skôr, maximálne do 15. apríla 2018.

Za obsah  inzercie a vlastnícke práva k fotografiám používaným v inzercii zodpovedá inzerent.