Na žiadosť spoločnosti Slovnaft informujeme verejnosť, že v rafinérii budú vykonávané odstávky spojené s výraznejším hlukom a spaľovaním na poľných horákoch.

Ide o DLHODOBO PLÁNOVANÉ odstávky a práce, ktoré nijako nesúvisia s vojnovým konfliktom na Ukrajine.

Postupné odstavovanie je naplánované od 5.3.2022 do 13.3.2022.

Po ukončení údržbárskych činností sú v marci naplánované aj nábehy jednotiek od 19.3.2022 do konca mesiaca.

Ďalšie informácie získate vo videu: https://youtu.be/rR5xYbiaTiM 

Slovnaft_oznam_vplyvy_rafinerie_marec_2022