Organizátori zámeru vybudovania detského ihriska na DR si Vás dovoľujú pozvať na stretnutie za účelom dohodnutia ďalšieho postupu, v utorok 10.09.2019,  o 19,00 hod. v Kultúrnom dome.