SME TU OPÄŤ PRE VÁS – ZATIAĽ OPÄŤ V OBMEDZENOM REŽIME
Vzhľadom na núdzový stav pokračujeme v doterajších prijatých obmedzeniach.
OBECNÝ ÚRAD:
❎ NIE JE UMOŽNENÝ VSTUP stránok do budovy obecného úradu.
✅ Referáty pracujú a sú dostupné telefonicky v rámci bežných stránkových hodín na 02/45988128.
🔸 Podania sa prijímajú výlučne cez e-schránku na slovensko.sk alebo poštou. V podaní poprosíme uviesť kontaktné údaje ako telefónne číslo a email.
🔹 Podania NEVYŽADUJÚCE rozhodnutie sa prijímajú aj emailom na info@obechamuliakovo.sk.
🔸 Tlačivá sú počas stránkových hodín vyložené na stolíku pred obecným úradom alebo sú dostupné na webovej stránke obechamuliakovo.sk v rubrike “Ako vybaviť”. Vyplnené tlačivá je možné vhodiť do krabice na stolíku pred obecným úradom
🔹 V prípade prihlasovania na trvalý pobyt sa o postupe informujte VOPRED telefonicky na 02/45988128 počas stránkových hodín.
🔸 Overovanie podpisov a listín sa nevykonáva.
🔹 Hotovosť sa neprijíma.
V prípade, že Vaša žiadosť podlieha správnemu poplatku, tento je možné uhradiť bezhotovostne bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na účet Obec Hamuliakovo – IBAN SK29 5600 0000 0018 0927 8001
Doklad o úhrade môžete k žiadosti priložiť ako sken alebo môžete vyčkať 2-3 dni na pripísanie na účet. Výšku poplatku a detaily platby Vám oznámi príslušný referent telefonicky.
🔸 V prípade nejasností sa o postupe vybavenia Vašej žiadosti, prosím, informujte telefonicky na 02/45988128 počas stránkových hodín.
🔹 Vybavenie neodkladných závažných záležitostí vyžadujúcich osobnú návštevu je potrebné dohodnúť VOPRED telefonicky na 02/45988128. Zodpovedný referent rozhodne o spôsobe dodania dokladov a určí čas a spôsob podpísania MIMO budovy obecného úradu (exteriér).
_
STAVEBNÝ ÚRAD:
🔸 Podania sa prijímajú výlučne cez e-schránku na slovensko.sk alebo poštou.
🔹 Stavebný úrad poskytuje konzultácie VÝLUČNE telefonicky počas stránkových hodín stavebného úradu, t.j. pondelok a streda