Prijíma sa len NESPOPLATNENÝ odpad – zeleň, konáre, papier, kovy, sklo, penový polystyrén (výplne), batérie, spotrebiče, jedlý olej.
Od 2.1.2021 aj kuchynský odpad – “pomyje”

Komunálny odpad a vrecia s plastami sa prijímajú LEN od záhradkárov.

Drobný stavebný odpad, nadbytočný komunálny odpad z domácností a objemný odpad (matrace, nábytok atď.) sa NEPREBERÁ

Sobota 19.12.2020 otvorené 8:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Streda 23.12.2010 otvorené 8:00 – 9:30 a 13:00 – 16:00
Sobota 26.12.2020 ZATVORENE
Streda 30.12.2010 otvorené 8:00 – 9:30 a 13:00 – 16:00
Sobota 2.1.2021 otvorené 8:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Streda 6.1.2021 ZATVORENE
Sobota 9.1.2021 otvorené 8:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00