Výzva na predloženie ponuky pre zákazku tzv. malého rozsahu: Audit  verejného osvetlenia obce Hamuliakovo v  rozsahu  sústavy verejného osvetlenia  spravovanej  obcou Hamuliakovo pdf