Por. č. Zasadnutie č. Názov Stiahnuť Video
1 1/2023 Uznesenia 01.02.2023 pdf
Zápisnica 01.02.2023 pdf
Obrazový záznam 01.02.2023 video
Príloha č. 1 Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2022 pdf
2 2/2023 Uznesenia 01.03.2023 pdf
Zápisnica 01.03.2023 pdf
Príloha č. 1 Plán kontrolnej činnosti I. polrok 2023 pdf
Obrazový záznam 01.03.2023 video