madarsky text

 

Milí obyvatelia obce Hviezdoslavov, s radosťou Vám oznamujeme, že v rámci spolupráce so spoločnosťou ASEKOL SK pribudol za obecným úradom červeno-biely kontajner na zber malých elektrozariadení a batérií.

 

Do kontajnera MÔŽETE  bezplatne vhadzovať všetky malé elektrospotrebiče ako rýchlovarné kanvice, hriankovače, fény, mobilné telefóny, výpočtovú techniku, elektronické hračky a podobne, ktoré je možné vložiť do zberného otvoru. Taktiež do kontajnera môžete vhadzovať batérie a akumulátory.

 

Do kontajnerov je, naopak, ZAKÁZANÉ vhadzovať monitory, televízory, žiarivky a výbojky, ktoré treba aj naďalej odovzdávať na špecializovaných miestach.

 

Recyklácia je dôležitá

Elektroodpad, ktorého je stále viac, má značný vplyv na životné prostredie. Vo Hviezdoslavove chceme byť zodpovední a zvýšiť úroveň recyklovania v obci aj prostredníctvom zberu elektroodpadu. Pre zaujímavosť, spoločnosť ASEKOL SK vytvorila dlhodobý projekt Venuj Mobil, ktorý sa zameriava, ako názov napovedá, na nepoužívané mobilné telefóny, ktorých je v slovenských domácnostiach takmer 6 miliónov. Vybrané telefóny ASEKOL skontroluje, nefunkčné odovzdá na recykláciu, funkčné daruje detským domovom, deťom zo sociálne slabých rodín, či ďalším organizáciám, za čo palec hore ?

 

Stav naplnenia sledujú senzory

Kontajner je vybavený senzorom naplnenia a označený QR kódom na vonkajšej strane.

Vďaka senzorom od spoločnosti Sensoneo dokážu pracovníci spoločnosti ASEKOL SK sledovať naplnenosť kontajnerov a plánovať ich vyprázdnenie tak, aby sa nestalo, že sú preplnené.