V grafickej prílohe poskytujeme harmonogram vývozu odpadu na január – marec 2024.

Tento harmonogram je PREDBEŽNÝ a platí do odvolania resp. zmeny.

Dôvodom očakávanej zmeny je skutočnosť, že obci Hamuliakovo bola doručená výpoveď OZV ENVI-PAK (papier, plasty, sklo..) a v nasledujúcich mesiacoch bude obci zo strany štátu pridelená nová OZV (organizácia zodpovednosti výrobcov).

O prípadnej zmene termínov budete včas informovaní.