Hamuliakovo sa rozrastá a stále menej a menej sa poznáme. V predchádzajúcich rokoch sme v Hamuliakovskom spravodaji priniesli ROZHOVORY S ĽUĎMI – OBČANMI HAMULIAKOVA, KTORÝCH ŽIVOTY SÚ NIEČÍM VÝNIMOČNÉ. V predstavovaní pokračujeme tu na stránke Obce Hamuliakovo.

Prof. PhDr. Jozef Novák, DrSc. – heraldik

Heraldika  a sfragistika – že Vám to nič nehovorí? Nie ste jediný. Väčšina ľudí ani len netuší, čo to môže byť…  Heraldika je veda, ktorá skúma vznik, vývoj a používanie erbov  – erbov miest a rodov, sfragistika je o pečatiach. Zakladateľom týchto vedných odborov na Slovensku je Prof. PhDr. Jozef Novák, DrSc., obyvateľ Hamuliakova. Obrázok: Spoločná fotografia s manželkou […]

Mgr.art.Róbert Czingel – sochár a športovec

Žijú medzi nami … Dve veci, ktoré napĺňajú váš život sú umenie a šport. Ako sa sochár dostane k športu? S touto otázkou sa stretávam veľmi často. Ľudia majú výtvarníkov resp. umelcov za takú jemnú dušu. Vnímajú akoby box alebo vzpieranie boli v rozpore s umením. Opak je však pravdou. Mám veľa kolegov, ktorí sa veľmi aktívne venujú športu. Vybrali […]

MUDr. Peter Breier – psychiater (časť 2.)

ŽIJÚ MEDZI NAMI … DOPAD PANDÉMIE Dozviete sa: Od čoho závisí zvládanie pandémie? Sme schopní podriadiť sa nariadeniam? Čo robiť, aby sme si udržali psychické zdravie? Za čo je pán doktor pandémii vďačný? Sme už niekoľko mesiacov uzavretí, existujeme len vo svojich mikrosvetoch. Ľudia majú ohrozený základný pocit bezpečia, istota bytia je ohrozená. Posledné mesiace […]

MUDr. Peter Breier – psychiater (časť 1.)

ŽIJÚ MEDZI NAMI … MUDr. Peter Breier vyštudoval Lekársku fakultu UK v Bratislave. Pracoval na psychiatrii v Pezinku, neskôr bol primárom psychiatrie v nemocnici v Galante, následne PRIMÁROM A ZASTUPUJÚCIM PREDNOSTOM  PSYCHIATRICKEJ KLINIKY v bratislavskom Ružinove. Pracoval aj ako psychoterapeut a manželský poradca. Vyučoval na Inštitúte pre vzdelávanie lekárov (teraz Slovenská zdravotnícka univerzita) a viedol psychoterapeutické výcviky. […]

MUDr. Anna Koniarová

ŽIJÚ MEDZI NAMI …   Pani doktorka so svojou sestričkou v hamuliakovskej ambulancii   MUDr. ANNA KONIAROVÁ – VŠEOBECNÁ LEKÁRKA V HAMULIAKOVE NIELEN PRACUJE, ALE AJ ŽIJE. DOZVIETE SA: Ako vníma prácu všeobecného lekára Prečo v Hamuliakove nemôže byť všeobecný lekár každý deň Čo jej dala misia v zahraničí   Len veľmi stručne  – vráťme sa k prvému […]