Hamuliakovo sa rozrastá a stále menej a menej sa poznáme. V predchádzajúcich rokoch sme v Hamuliakovskom spravodaji priniesli ROZHOVORY S ĽUĎMI – OBČANMI HAMULIAKOVA, KTORÝCH ŽIVOTY SÚ NIEČÍM VÝNIMOČNÉ. V predstavovaní pokračujeme tu na stránke Obce Hamuliakovo.

MUDr. Peter Breier – psychiater (časť 2.)

ŽIJÚ MEDZI NAMI … DOPAD PANDÉMIE Dozviete sa: Od čoho závisí zvládanie pandémie? Sme schopní podriadiť sa nariadeniam? Čo robiť, aby sme si udržali psychické zdravie? Za čo je pán doktor pandémii vďačný? Sme už niekoľko mesiacov uzavretí, existujeme len vo svojich mikrosvetoch. Ľudia majú ohrozený základný pocit bezpečia, istota bytia je ohrozená. Posledné mesiace […]

MUDr. Peter Breier – psychiater (časť 1.)

ŽIJÚ MEDZI NAMI … MUDr. Peter Breier vyštudoval Lekársku fakultu UK v Bratislave. Pracoval na psychiatrii v Pezinku, neskôr bol primárom psychiatrie v nemocnici v Galante, následne PRIMÁROM A ZASTUPUJÚCIM PREDNOSTOM  PSYCHIATRICKEJ KLINIKY v bratislavskom Ružinove. Pracoval aj ako psychoterapeut a manželský poradca. Vyučoval na Inštitúte pre vzdelávanie lekárov (teraz Slovenská zdravotnícka univerzita) a viedol psychoterapeutické výcviky. […]

MUDr. Anna Koniarová

ŽIJÚ MEDZI NAMI …   Pani doktorka so svojou sestričkou v hamuliakovskej ambulancii   MUDr. ANNA KONIAROVÁ – VŠEOBECNÁ LEKÁRKA V HAMULIAKOVE NIELEN PRACUJE, ALE AJ ŽIJE. DOZVIETE SA: Ako vníma prácu všeobecného lekára Prečo v Hamuliakove nemôže byť všeobecný lekár každý deň Čo jej dala misia v zahraničí   Len veľmi stručne  – vráťme sa k prvému […]

MUDr. Martin Beňa – kardiochirurg

Kardiochirurg MUDr. Martin Beňa, ktorý pomáhal pri plošných testoch v Hamuliakove: TENTO VÍRUS ZVLÁDNEME A ON POMINIE    MUDr. Martin Beňa pôsobí v národnom ústave srdcových a cievnych chorôb. býva v Hamuliakove, kde počas plošného testovania covid-19 ako dobrovoľník odoberal vzorky.  Pán Beňa, výtery z nosa robia všade lekári, avšak vy ste jeden z najvýznamnejších slovenských kardiochirurgov, nebolo to pre vás zbytočne […]

MDDr. Branislava Pírková

ŽIJÚ MEDZI NAMI …. Boli ste na testovaní? Pri obecnom úrade? Už možno viete, že test Vám robila pani doktorka BRANISLAVA PÍRKOVÁ … Ale spoznali by ste ju na ulici? Ak nie, tak Vám ju predstavujeme. Ďalší šikovný Hamuliakovčan, ktorému služba obci – spoluobčanom, nebola ľahostajná.     Začnime od začiatku. Ako ste sa dostali na […]