Naše zabudnuté dedičstvo – FAŠIANGY

Julianna Bogárová: Naše zabudnuté dedičstvo – FAŠIANGY ? Po trojkráľových pochodoch začínalo najveselšie obdobie roku – FAŠIANGY, ktoré trvali až do Popolcovej stredy. Toto obdobie sa len tak hemžilo tancovačkami, zábavami a v neposlednom rade aj svadbami. Ľudová múdrosť hovorila, že keď sú fašiangy KRÁTKE, VYDAJÚ SA AJ ŠKAREDÉ DIEVČATÁ (sú také?), keď DLHÉ, tak […]

Naše zabudnuté dedičstvo – Nový rok a Traja králi

„Víno, pšenicu, pokoj – po smrti večnú spásu.“  . Týmito slovami prichádzali vinšovníci na Nový rok zaželať všetko dobré. Domáci sa najviac potešili, keď ako prvý, prah domu prekročil muž. Ak bol vinšujúci dieťa, dostalo peniaze, ak dospelý, ponúkli ho alkoholom.  . Na Nový rok sa nejedla hydina, aby nezahrabala ŠŤASTIE, naopak ošípaná šťastie do […]

Naše zabudnuté dedičstvo – Vinšovanie

 . VINŠOVANIE S BETLEHEMOM PRED VIANOCAMI  . … spomienky pani kronikárky Julianny Bogárovej:  . Mládež obce aj starší sa pripravovali na Vianoce – telom aj dušou. V tomto období sa robili posledné zabíjačky v roku a veľké upratovanie. Aby ľudia nezabudli ani na svoje duše – denne chodili ako svätojánske mušky po šamorínskej ceste s […]

Naše zabudnuté dedičstvo – Sviatok svätej Lucie

13. december – Sviatok svätej Lucie .  . ZVYKY NA SV. LUCIU v Hamuliakove podľa pani kronikárky Julianny Bogárovej:  . Na sv. Luciu (13. decembra) mali hlavnú úlohu dievčatá. Odeté do BIELEJ PLACHTY, s husacím alebo kačacím krídlom a drevenými varechami chodili po dedine a VYMETALI HRIECHY A ZLO Z DEDINY. S krídlom dobrých pohladili, […]

Posvätenie nového zvona – 24. novembra 1935 (pred 85 rokmi)

POSVÄTENIE NOVÉHO ZVONA – 24. novembra 1935 – pred 85 rokmi sa v Hamuliakove (v tom čase oficiálny názov obce aj v slovenčine bol Gútor) uskutočnila slávnosť posvätenia a umiestnenia nového zvona. O tejto udalosti informoval spravodaj Šamorín a okolie dňa 9.11.1935. Nižšie je preklad tohto článku: . . POSVÄTENIE NOVÉHO ZVONA V GÚTORE . […]