Prof. PhDr. Jozef Novák, DrSc. – heraldik

Heraldika  a sfragistika – že Vám to nič nehovorí? Nie ste jediný. Väčšina ľudí ani len netuší, čo to môže byť…  Heraldika je veda, ktorá skúma vznik, vývoj a používanie erbov  – erbov miest a rodov, sfragistika je o pečatiach. Zakladateľom týchto vedných odborov na Slovensku je Prof. PhDr. Jozef Novák, DrSc., obyvateľ Hamuliakova. Obrázok: Spoločná fotografia s manželkou […]

Mgr.art.Róbert Czingel – sochár a športovec

Žijú medzi nami … Dve veci, ktoré napĺňajú váš život sú umenie a šport. Ako sa sochár dostane k športu? S touto otázkou sa stretávam veľmi často. Ľudia majú výtvarníkov resp. umelcov za takú jemnú dušu. Vnímajú akoby box alebo vzpieranie boli v rozpore s umením. Opak je však pravdou. Mám veľa kolegov, ktorí sa veľmi aktívne venujú športu. Vybrali […]