Z dôvodu očakávaného daždivého počasia sú 5.8.2023 futbalový zápas a hodová zábava ZRUŠENÉ.
Kolotoče budú umiestnené v parku sv. Donáta.