NAVŠTÍVIL PÁN HAMULIAK NIEKEDY HAMULIAKOVO? … nie
ČO UROBIL PRE HAMULIAKOVO? … nič
PREČO SA VOLÁ OBEC PODĽA NEHO? … lebo úradníci sa tak rozhodli
 .
Prvé zmienky o obci pochádzajú už z roku 1222, avšak stará kronika obce uvádza ako dátum vzniku rok 1244. Názov obce je po rodine Gutturiovcov, či Guttoriovcov, ktorá sa mnohokrát objavuje v dejinách obce. V ďalších listinách obec nájdeme pod rôznymi tvarmi názvu: Gutor (1284), Gwttur (1287), Guthwrzegh (1437). Listiny z 14. a 15. storočia spomínajú tri obce, a to: Veľký, ináč Kostolný Gutor (Nagy- Egyházas-Guthor), ďalej Malý Gutor (Kis-Guthor) a Gutorszeg. Časť Gutorszeg bola zničená Dunajom. Veľký a Malý Gutor sa spojili v 18. storočí. Pomenovanie Malý Gutor existuje naďalej – v pomenovaní chotára smerom na Šamorín (za Stredným honom, pokračovanie Malogútorskej ulice – ako aj názov ulice naznačuje, pred hranicou Šamorína – viď 3. vojenská mapa). V nemčine sa používal názov Guter a Guttern.
 .
Po II. svetovej vojne v rámci revízie názvov obcí s maďarskými názvami boli premenované a dostali názvy podľa významných slovenských osobností. Takto v roku 1948 dostali obce názov Kalinkovo, Čalovo, Gabčíkovo, Štúrovo, Palárikovo, atď. Naša obec – Gútor – bola premenovaná podľa NÁRODNÉHO BUDITEĽA MLADŠEJ GENERÁCIE BERNOLÁKOVCOV MARTINA HAMULJAKA (1789-1859) – s “j”. S veľkou pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou vieme skonštatovať, že pán Martin Hamuljak v Hamuliakove nikdy nebol a o nej asi ani nikdy nepočul. Tento názov pre obec vybrali štátni činitelia danej doby. Pôvodný názov obce Gútor sa v maďarčine naďalej používa.
(Zdroj: Ľudovít Presinszky: ČO NÁM ZANECHALI STÁROČIA? Kapitoly z dejín Hamuliakova)
 .
(viď mapy nižšie pod maďarským textom)
 .
Príspevok pripravil: Juliana Krajčírová
 .
?? MIÉRT HAMULIAKOVO GÚTOR SZLOVÁK NEVE?
.
E község első nyoma már 1222-re vezethető vissza, de a falu az 1244 évet tartja megalapítása évének. Eredetileg a Guttori nemzetség birtoka. A falu Gutor, Gwtter és Guthwrzegh néven fordul elő a falu történetében – az első kétszáz évében. Később három falut ismerünk: Nagy-, másként Egyházas-Guthort, továbbá Kis-Guthort és Guthorszeget, amelyekből az utolsót a Duna pusztította el, s emlékét csak egy düllő őrzi (a Kisgútori utca folytatása Somorja határa előtt) . A másik kettő még a 18. sz. végén egyesült. A falu német neve Guter, Guttern volt.
 .
A II. világháború után a magyar települések nevei meg lettek változtatva. 1948-ban a községet MARTIN HAMULJAK (1789-1859) szlovák hazafiról, lapszerkesztőről, a szlovák nyelv propagátoráról nevezték el.
(Presinszky Lajos: MIT HAGYTAK RÁNK A SZÁZADOK? Fejezetek Gútor történelméből)
 .
Gutor 1
Revízia názvov obcí s maďarskými názvami – viď priložený list: výzva na predloženie nových názvov. V 1948 obce boli premenované a dostali názvy podľa významných slovenských osobností. Takto dostali obce názov Kalinkovo, Čalovo, Gabčíkovo, Štúrovo, Palárikovo, atď. Naša obec – Gútor – bola premenovaná podľa NÁRODNÉHO BUDITEĽA MLADŠEJ GENERÁCIE BERNOLÁKOVCOV MARTINA HAMULJAKA (1789-1859).
 .
Vojenska mapa 1782 2
1. vojenská mapa (1782-1785) Zdroj: www.mapire.eu
 .
Vojenska mapa 1819 1
2. vojenská mapa (1819-1869) Zdroj: www.mapire.eu
 .
Vojenska mapa 1869 2
 3. vojenská mapa(1869-1887) Zdroj: www.mapire.eu

Malý Gútor – na mape ako Kis Gutormajor. Dnes toto územie je súčasťou Hamuliakova. Táto časť územia sa naďalej volá Malý Gútor. Nachádza sa na konci ulice Malogútorská pred hranicou Šamorína

(HU) Lásd Kis Gutormajor -ma mint Kis Gútor a falu egyik düllője. Hol helyezkedik el? a Kisgútori utca végén Somorja határa előtt