Zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách 

Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu

DELEGOVANIE DO VOLEEBNÝCH KOMISIÍ

informacia_pre_volica

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie :  info@obechamuliakovo.sk

V zmysle schváleného Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb, ktoré sa budú konať 25. mája 2019 v Kultúrnom dome v Hamuliakove zverejňujeme e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu k voľbám:

info@obechamuliakovo.sk

Telefónny kontakt na volebnú komisiu 0918 787 833

Žiadosti treba doručiť do 05. 05. 2019.

Osobné prevzatie hlasovacieho preukazu po predložení občianskeho preukazu môžete urobiť do 24. 05. 2019 v úradných hodinách na ohlasovni obecného úradu.