Por. č. Zasadnutie č. Názov Stiahnuť Video
1 1/2023 Uznesenia 01.02.2023 pdf
Zápisnica 01.02.2023 pdf
Obrazový záznam 01.02.2023 video
Príloha č. 1 Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2022 pdf
2 2/2023 Uznesenia 01.03.2023 pdf
Zápisnica 01.03.2023 pdf
Príloha č. 1 Plán kontrolnej činnosti I. polrok 2023 pdf
Obrazový záznam 01.03.2023 video
3 3/2023 Uznesenia 29.03.2023 pdf
Zápisnica 29.03.2023 pdf
Obrazový záznam 29.03.2023 video
4 4/2023 Uznesenia 26.04.2023 pdf
Zápisnica 26.04.2023 pdf
Príloha č. 1 Správa HK z NFK č.1/2023 pdf
Obrazový záznam 26.04.2023 video
5 5/2023 Uznesenia 31.05.2023 pdf
Zápisnica 31.05.2023 pdf
Príloha č. 1 Stanovisko HK k
rozpočtovému opatreniu č.1/2023
pdf
Príloha č. 2 Rozpočtové opatrenie č. 1/2023 pdf
Obrazový záznam video
6 6/2023 Uznesenia 20.06.2023 pdf
Zápisnica 20.06.2023 pdf
Príloha č. 1 Stanovisko HK k
rozpočtovému opatreniu č.2/2023
pdf
Príloha č. 2 Rozpočtové opatrenie č. 2/2023 pdf
Obrazový záznam 20.06.2023 video
7 7/2023 Uznesenia 04.09.2023 pdf
Zápisnica 04.09.2023 pdf
Príloha č. 1 Plán kontrolnej činnosti II. polrok 2023 pdf
Obrazový záznam 04.09.2023 video