Por. č. Zasadnutie č. Názov Stiahnuť Video
1 1/2023 Uznesenia 01.02.2023 pdf
Zápisnica 01.02.2023 pdf
Obrazový záznam 01.02.2023 video
Príloha č. 1 Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2022 pdf
2 2/2023 Uznesenia 01.03.2023 pdf
Zápisnica 01.03.2023 pdf
Príloha č. 1 Plán kontrolnej činnosti I. polrok 2023 pdf
Obrazový záznam 01.03.2023 video
3 3/2023 Uznesenia 29.03.2023 pdf
Zápisnica 29.03.2023 pdf
Obrazový záznam 29.03.2023 video
4 4/2023 Uznesenia 26.04.2023 pdf
Zápisnica 26.04.2023 pdf
Príloha č. 1 Správa HK z NFK č.1/2023 pdf
Obrazový záznam 26.04.2023 video
5 5/2023 Uznesenia 31.05.2023 pdf
Zápisnica 31.05.2023 pdf
Príloha č. 1 Stanovisko HK k
rozpočtovému opatreniu č.1/2023
pdf
Príloha č. 2 Rozpočtové opatrenie č. 1/2023 pdf
Obrazový záznam video
6 6/2023 Uznesenia 20.06.2023 pdf
Zápisnica 20.06.2023 pdf
Príloha č. 1 Stanovisko HK k
rozpočtovému opatreniu č.2/2023
pdf
Príloha č. 2 Rozpočtové opatrenie č. 2/2023 pdf
Obrazový záznam 20.06.2023 video
7 7/2023 Uznesenia 04.09.2023 pdf
Zápisnica 04.09.2023 pdf
Príloha č. 1 Plán kontrolnej činnosti II. polrok 2023 pdf
Obrazový záznam 04.09.2023 video
8 8/2023 Uznesenia 25.10.2023 pdf
Zápisnica 25.10.2023 pdf
Príloha č. 1 Stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu č. 1S/2023, č. 2S/2023,  č. 3S/2023 pdf
Príloha č. 2 Rozpočtové opatrenie č. 1S/2023, č. 2s/2023, č. 3s/2023 pdf
Príloha č. 3 Zásady podávania a preverovania oznámení pdf
Obrazový záznam 25.10.2023 video
9 9/2023 Uznesenia 13.12.2023 pdf
Zápisnica 13.12.2023 pdf
Príloha č. 1 Správa HK z následnej finančnej kontroly č. 2/2023 pdf
Príloha č. 2 Stanovisko HK k programovému rozpočtu na r. 2024-2026 a k programovému rozpočtu na r. 2024 pdf
Obrazový záznam 13.12.2023 video