Voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v jeden deň 29.10.2022 (sobota) od 7.00 do 20.00 hod.

Volič, ktorý sa nemôže zo závažných, najmä zdravotných dôvodov (nie COVID-19) v deň volieb dostaviť do volebnej miestnosti, môže požiadať obec telefonicky, elektronickou poštou alebo prostredníctvom inej osoby o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky.V deň volieb je o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky potrebné požiadať príslušnú okrskovú komisiu, v ktorej zozname voličov je zapísaný.

Telefónne číslo: 0918 787 833
e-mail: info@obechamuliakovo.sk

Oznámenie o zápise voličov do špeciálneho zoznamu

 

V obci Hamuliakovo sa bude vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov voliť v dvoch volebných okrskoch:

1.okrsok: volebná miestnosť – Základná škola Hamuliakovo, Dunajská 126/16A, tu hlasujú občania s trvalým pobytom na uliciach:

Záhradkárska osada, Horná Vrbina, Cintorínska, Dlhá, Dunajská, Hlavná, Kaštieľska, Kormoránia, Korytárska, Kostolná, Labutia, Lipová, Nová, Pastierska, Pod záhradami, Poľná, Pri hrádzi, Pri pšeničnej bráne, Rybárska, Rybáričia, Sadová, Sýkorčia, Šamorínska, Tesná, Úzka, Židovská, Hamuliakovo 0

2. okrsok: volebná miestnosť – Základná škola Hamuliakovo, Dunajská 126/16A, tu hlasujú občania s trvalým pobytom na uliciach:

Astrová, Bazová, Bleduľová, Borievková, Borievková, Brestová, Brezová, Buková, Družstevná, Dubová, Fialková, Gaštanová, Hrabová, Javorová, Jaseňová, Jelšová, Konvalinková, Kosatcová, Kruštíková, Leknová, Liesková, Lipnicová, Malogútorska Mlynárska, Nezábudková, Ostricová, Ostružinová, Prasličková, Pri píle, Rezavková, Scilová, Snežienková, Topoľová, Višňová, Vrbová

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Hamuliakovo

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Hamuliakove

Zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-vo-xxiv.pdf (bratislavskykraj.sk)

Zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-na-predsedu-bsk.pdf (bratislavskykraj.sk)

Oznámenie o utvorení volebného obvodu voľby 2022

Menovací dekrét – zapisovateľka miestnej volebnej komisie

Rozhodnutie o vyhlásení volieb

OSO Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený

VÚC Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený

Určenie volebných obvodov a počty poslancov do orgánov samosprávnych krajov

HU – Právo voliť a byť volený (OSO)

HU – Právo voliť a byť volený (VÚC)

Informácie o spôsobe hlasovania

Vzory kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Vzory kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí, Ministerstvo vnútra SR