Oznamujeme obyvateľom, že z dôvodu čerpania dovolenky bude zatvorený:

Referát evidencie obyvateľov 22.07.-02.08.2022

Stavebný úrad 25.07.-29.07.2022