Oznamujeme obyvateľom, že z dôvodu čerpania dovolenky bude zatvorený:
Referát evidencie obyvateľov a hlásenia pobytov: 29.8.-2.9.2022
Podateľňa je otvorená podľa letných úradných hodín:
pondelok: 6.45 – 12.00 a 12.30 – 13.45
streda: 6.45 – 12.00 a 12.30 – 15.45
piatok: 6.45 – 11.45
V sviatok zatvorené.