MUDr. Koniarová v dňoch 21.12.2020 až 23.12.2020, 07.01.2021, 11.01.2021 a 12.01.2021 nebude ordinovať.

Sestra Urhoferová dňa 23.12.2020 – dovolenka
V prípade akútnych ťažkostí zastupovanie v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých v ZRC v Dunajskej Lužnej