Bratislavský samosprávny kraj si dovoľuje požiadať občanov o vyplnenie dotazníka pre účely vypracovania Koncepcie rozvoja sociálnych služieb BSK na roky 2024-2030 v termíne do 24.11.2023

Dotazník je dostupný na linku:

https://forms.gle/gQxmg5jNznjY33Ry6