Informujeme obyvateľov, že príslušné referáty začínajú odosielať platobné výmery:
– za daň z nehnuteľnosti (podľa abecedy)
– za komunálny odpad (podľa ulíc)
ℹ️ V prípade, že si želáte platobný výmer zaslať ekologickým spôsobom EMAILOM namiesto poštovej zásielky, informujte o tomto, prosím, PRÍSLUŠNÚ REFERENTKU do 31.1.2023 (osobitne pre daň a osobitne pre odpad)
➡ Emailový kontakt pre DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ: marcela.horvathova@obechamuliakovo.sk
➡ Emailový kontakt pre POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD: andrea.olajcova@obechamuliakovo.sk
Upozornenie:
Vyrubovanie daní a vyrubovanie za odpad je nezávislé a prebieha v rôznom poradí, teda Vám nebude odpovedané súčasne.
‼ NÁLEPKY A KARTIČKY do zberného dvora na rok 2023 sa budú vydávať po úhrade poplatku za komunálny odpad AŽ OD MARCA 2023 po ukončení tlače výmerov za odpad.
Do konca marca platia nálepky a kartičky z roku 2022.