BVS a.s. oznamuje obyvateľom obce Hamuliakovo, že dňa 25.2.2013 v čase od 13.00 hod. do 15.00 hod. bude dočasne prerušená dodávka vody z verejného vodovodu z dôvodu odstránenia poruchy z elektrozariadenia.

Tel. č. dispečingu BVS a.s. 0800121333