DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ v zrekonštruovanej  materskej škole Hamuliakovo pre verejnosť v piatok 18.6.2021 od 16,00 do 17,45.

Sprevádzané prehliadky  po skupinách max. 10-12 osôb.

Vstup na vyzvanie  cez pravé predné dvere.

Poprosíme návštevníkov o nosenie rúška a čistú obuv.