‼️ Daň za psa sa platí v obci, na území ktorej je pes chovaný (§ 28 zákona č. 582/2004 Z. z.).

Teda za psa, ktorý je CHOVANÝ V HAMULIAKOVE, sa DAŇ VYRUBUJE V HAMULIAKOVE, aj keď má vlastník trvalý pobyt v inej obci. ‼️

PRIZNANIE K DANI ZA PSA je potrebné podať do 30 dní od zmeny a to AJ POČAS ROKA v prípadoch, že nadobudnete nového psa resp. pes uhynul alebo pes dovŕši VEK 6 MESIACOV

Tlačivo na daň za psa je dostupné vo Vzoroch daňových priznaní k dani z nehnuteľností a miestnym daniam 2015 na linku:

https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/vzory-danovych-priznani-k-dani-z-nehnutelnosti-miestnym-daniam/#collapse-81771609745864312

alebo počas stránkových hodín obecného úradu na stolíku pred obecným úradom – strana 1 a 2 a príloha V. Oddiel.

  • Základom dane je počet psov.
  • Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov .
  • Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

Zníženie dane za psa pre občanov nad 65 rokov:

– ak ste si doteraz zľavu neuplatňovali, je potrebné do 31.1.2021 požiadať o prvé zníženie dane za psa

– ak ste si zľavu v predchádzajúcom roku uplatňovali / bola priznaná, NETREBA ŽIADAŤ – bude Vám poskytnutá automaticky na základe vlastnej evidencie Obecného úradu.