VZN o podmienkach držania psov – VZN 2/2015

Pomoc pri chove mačiek a psov – kliknite sem

V septembri 2015 boli umiestnené kontajnery na psie exkrementy vhodné na zhromažďovanie psích výkalov na nasledovných miestach :

1.)  Výjazd  na hrádzu  na Dunajskej  ulici

2.)  Výjazd  na hrádzu na Kaštieľskej  ulici

3.)  Výjazd  na hrádzu na Poľnej ulici

4.)   V parku na Nám. sv. Kríža, Hlavná ulica

5.)   Pri športovom areáli na Malogútorskej  ulici

6.)   V časti Dunajská riviéra pri  vstupe do tejto lokality pri prečerpávacej stanici

V článku 3  VZN č. 2/2015 je uvedené:

Obec spolu s potvrdením o úhrade poplatku za evidenčnú známku psa jeho majiteľovi odovzdá jednorázovo (bezplatne) vrecká na psie exkrementy v počte 30 kusov.

Ostatné sáčky sa budú predávať na OÚ a tam si ich občania môžu zakúpiť. Odporúča sa používať ekologicky rozložiteľné sáčky na psie exkrementy.

V katastrálnom území obce je vstup so psom zakázaný:

a)  do areálu cintorína,

b)  do objektu kostola,

c)  do oploteného areálu základnej školy,

d)  do oploteného areálu materskej školy,

e)  do objektu obecného úradu, pošty a kultúrneho domu,

f)  do oploteného športového areálu na ulici Malogútorská,

g)  do areálu detského ihriska na ulici Kaštieľska.