V čase  od 02.08.2021 do 06.08.2021 nebude možné na Obecnom úrade Hamuliakovo vybaviť :

  • Osvedčovanie podpisov a listín, Trvalý pobyt, prechodný pobyt, potvrdenia o pobyte a ostatné úkony spojené s referátom evidencia obyvateľstva. z dôvodu čerpania dovolenky.