Výzva na predloženie ponuky “Obnova krytu Malogútorskej ulice v Hamuliakove”

vyzva-na-predkladanie-ponuk_projekt Obnova krytu Malogutorska

Zmluva o dielo_rekonštrukcia Malogútorskej_navrh VO

2021-06-23 HAM 00-REV2 Obnova krytu Malogutorska – br

2021-06-23 HAM 01-REV2 Koordinacna situacia

2021-06-23 HAM 02-REV2 Situacia stavebneho riesenia

2021-06-23 HAM 03A-REV2 Vzorove priecne rezy

2021-06-23 HAM 03B-REV2 Bezbarierova uprava chodnika – Typovy vzor

2021-06-23 HAM 04-REV2 Situacia docasneho dopravneho znacenia

2021-06-23 HAM 05-REV2 Vytycovaci vykres

2021-06-23 HAM 06-REV2 Fotodokumentacia

2021-06-23 HAM 07-REV2 Kopia z KM

2021-06-23 HAM 08-REV2 Protokoly zo statickych zatazovacich skusok

Čestné Vyhlásenia_projekt Obnova krytu Malogutorska

ponuka vzor_projekt Obnova krytu Malogutorska

Rozpočet_projekt Obnova krytu Malogutorska