Naše zabudnuté dedičstvo – FAŠIANGY

Julianna Bogárová: Naše zabudnuté dedičstvo – FAŠIANGY

???

Po trojkráľových pochodoch začínalo najveselšie obdobie roku – FAŠIANGY, ktoré trvali až do Popolcovej stredy. Toto obdobie sa len tak hemžilo tancovačkami, zábavami a v neposlednom rade aj svadbami.

Csemadok 4

Ľudová múdrosť hovorila, že keď sú fašiangy KRÁTKE, VYDAJÚ SA AJ ŠKAREDÉ DIEVČATÁ (sú také?), keď DLHÉ, tak len PEKNÉ DEVY, lebo mládenci majú viac času na vyberanie.

Na mäsopustný utorok (posledný utorok pred Popolcovou stredou) alebo neskôr v poslednú fašiangovú sobotu sa konal FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD. Tento zvyk vyjadrovali bujaré fašiangové zábavy, uvoľnenosť a veselosť pred nadchádzajúcim pôstnym obdobím, radosť z prichádzajúcej jari. Pri tanci, speve a zábave neraz došlo k zmiznutiu vajíčok z kurínov, či ulapeniu klobás z udiarní – patrilo to k neviazanej fašiangovej nálade. Sprievod viedli svadobníci (aj nevesta bol muž v prezlečení) a rôzni tovariši. Z nazhromaždených dobrôt sa prichystala slávnostná večera a veselica trvala až do nedeľného rána (prípadne do polnoci mäsopustného utorka).

Fotografie: z archívu CSEMADOKu

Csemadok 13

??

Bogár Julianna: Visszajáró – FARSANG

A háromkirály-járás után elkezdődött az év legvidámabb időszaka a FARSANG, amely hamvazószerdáig tartott. A „farsangfarkán” egymást érték a mulatságok, nem beszélve a farsangi időben tartott lakodalmakról.

A népi szólás azt tartotta, hogy a RÖVID FARSANG ALATT A CSÚNYA LÁNYOK (VAN ILYEN?) MENNEK FÉRJHEZ, a HOSSZÚ FARSANG IDEJÉN A CSINOSAK, mert ilyenkor a legények ráérnek válogatni.

Húshagyó kedden (a hamvazószerda előtti kedd), később pedig a farsang utolsó szombatján volt a DŐREJÁRÁS. Ez a szokás fesztelen farsangi mulatozást, a bőjt előtti vidámságot, a tavaszvárás örömét volt hivatott kifejezni. Tánc, éneklés, mókázás közben a tojások elcsenése az ólakból, a kolbászfüzérek meglovasítása a füstölőkből a farsangi vigassághoz tartoztak. A menetet a lakodalmasok (a menyasszony is férfi volt) és különféle iparosok (mészárosok, hentesek, meszelős…) alkották. A kitáncolt és összeszedett finomságokból báli vacsorát készítettek; a mulatozás vasárnap reggelig tartott, a húshagyó keddi vigadalom pontban éjfélkor ért véget.

Csemadok 8

Naše zabudnuté dedičstvo – Nový rok a Traja králi

„Víno, pšenicu, pokoj – po smrti večnú spásu.“
 .
Týmito slovami prichádzali vinšovníci na Nový rok zaželať všetko dobré. Domáci sa najviac potešili, keď ako prvý, prah domu prekročil muž. Ak bol vinšujúci dieťa, dostalo peniaze, ak dospelý, ponúkli ho alkoholom.
 .
Na Nový rok sa nejedla hydina, aby nezahrabala ŠŤASTIE, naopak ošípaná šťastie do domu vryje. Ľudia brali za ZLÉ ZNAMENIE, ak im v Novom roku peniaze niekto ako prvý zobral a nie priniesol. Znamenalo to hrozbu chudoby počas celého roka.
 .
Na Nový rok popoludní sa vítali pastieri, s ktorými sa dohodlo na pasení a takisto sa v tento deň najímala čeľaď do panského domu.
 .
Po trojkráľových pochodoch začínalo najveselšie obdobie roku – fašiangy, kedy svadby, tancovačky, zábavy nemohli chýbať.
Bogár Julianna: Naše zabudnuté dedičstvo
Foto: Lubie Sutton
 Lucia LS FB 5
Nakoľko starú fotku z Hamuliakova nemáme, tak sme siahli po fotke fotografky Hamuliakovčanky LUBIE SUTTON, ktorá nedávno realizovala projekt o zvykoch v rodnom kraji – pochádza z podhorskej dediny na Považí – z Dolnej Marikovej. S mamou uskutočnila FOTOPROJEKT ?, ktorý VERNE ZACHYTÁVA ŽIVOT v starej Marikovej SPRED 120 ROKOV.
 .
Fotografie zachytávajú bežný život ľudí z kopaníc v marikovskej doline – scény ako pasenie husí, prácu okolo domu, klebetenie, susedské spory, pranie bielizne v potoku, detské hry, sánkovačku, svadbu, Vianoce, Veľkú noc, atď.
Z fotografií bola vydaná krásna KNIHA , ktorá dostala OCENENIE v celoštátnej súťaži Slovenská kronika 2020 Národného osvetového centra – MIMORIADNA CENA ZA VÝZNAMNÝ PRÍSPEVOK KU KOMPLEXNÉMU POZNANIU TRADIČNEJ KULTÚRY A GRAFICKÉ SPRACOVANIE.
 .
Viac na:
www.facebook.com/LubieSutton
Príspevok pripravila: Juliana Krajčírová
 .
??
„Bort, búzát, békességet,
Holtunk után örök üdvösséget.”
 .
Ezekkel a szavakkal jöttek az újesztendő reggelén a köszöntők. A háziak természetesen akkor örültek, ha elsőként férfiember lépte át a ház küszöbét, s kívánt boldog új esztendőt. Ha az gyermek volt a köszöntő, némi pénzt kapott, ha felnőtt, akkor itallal kínálták.
 .
Újévi hagyomány volt, hogy ezen a napon senki sem evett baromfit, mert az elkaparja a SZERENCSÉT, a disznó viszont betúrja a házba.
 .
Az emberek ROSSZ JELNEK vették, ha az új évben először tőlük vitt pénzt valaki, és nem hozott. Az előbbi az egész évi pénztelenség jele volt.
 .
Az új év első napjának délutánján fogadták a pásztorokat, akikkel megegyeztek, és felfogadták őket. Ugyancsak újév napján történt a cselédek felfogadása is.
 .
A háromkirály-járás után elkezdődött az év legvidámabb időszaka a farsang, amely alatt nem hiányozhattak a mulatságok és lakodalmak.
 .
Bogár Julianna: Visszajáró
Foto: Lubie Sutton

Naše zabudnuté dedičstvo – Vinšovanie

Betlehemezes 3
 .
VINŠOVANIE S BETLEHEMOM PRED VIANOCAMI
 .
… spomienky pani kronikárky Julianny Bogárovej:
 .
Mládež obce aj starší sa pripravovali na Vianoce – telom aj dušou. V tomto období sa robili posledné zabíjačky v roku a veľké upratovanie. Aby ľudia nezabudli ani na svoje duše – denne chodili ako svätojánske mušky po šamorínskej ceste s lampášmi na RANNÚ RORÁTNU OMŠU. ✨
 .
Mládež s pomocou učiteľov chystala BETLEHEM z dreva, v ktorom bol malý Ježiš, sv. Jozef, sv. Mária, pastieri a ich zvieratá. Vedľa neho položili zapálenú sviečku, aby zvedavé deti videli aj do vnútra. S betlehemom chodili z domu do domu. Nosič betlehemu vstúpil do domu a po pozdravení sa opýtal:
 .
“Smie sa vstúpiť s betlehemom?”
“Odkiaľ ste prišli?” spýtal sa pán domu,
“Z Betlehemu.”
“V tom prípade vojdite.”
 .
Potom sa začalo mystérium s prozaickým textom a vianočnými koledami. Bradatí, v bunde (v obrátenej veste, tzv. bekecs v maďarčine), preoblečení pastieri, zvonivou palicou udierali o zem, čím vytvárali rytmus a zaznela pieseň. Na konci si aj domáci spolu zaspievali s pastiermi. Na konci vystúpenia dostala skupina „almužnu“ a zdvorilo sa rozlúčili s domácimi.
 .
 ..
Príspevok pripravila: Juliana Krajčírová
P.S. Ďakujem všetkým, že súhlasili so zverejnením týchto fotografií.
 .
✨✨✨
Betlehemezes 4
 .
?? Bogár Julianna: Örökségünk (Szokásaink és hagyományaink) – részlet: BETLEHEMEZÉS
 .
A falu fiataljai, öregei egy aránt a karácsonyra készülődtek – testben, lélekben. Megejtették a disznóvágásokat, takarítást, de nem felelkeztek meg a lelkükról sem – a somorjai úton naponta – szentjános bogárkák módjára – lámpással a kezükben igyekeztek gyalog a HAJNALI MISÉRE – RORÁTÉRA.
 .
A gyermekek és a fiatalok a mindenkori tanítók és kántor segítségével készülődtek a betlehemezésre. Elkészítették a BETLEHEMET, mégpedig fából, benne a kis Jézus, Szent Jószef, és Szűz Mária, a pásztorok és állataik. A betlehem mellé egy kis gyertyát is tettek, hogy a kíváncsi gyerekek láthassák a belsejét is. Így jártak házról házra. Elsőként a betlehemet vivő lépett s házba, aki a köszönés után megkérdezte:
 .
“Szabad e bejönni a betlehemmel?”
A házigazda kérdéssel felelt:
“Honnan jöttek?”
“Betlehemből”
“Akkor szabad.”
 .
Ezután kezdődött a misztériumjáték prózai szöveggel és karácsonyi énekekkel. A bajuszos, szakállas, bundába öltözött (kifordított bekecs) pásztorok csörgő bottal ütötték a ritmust, és szállt az ének, a végén a háziak is együtt énekeltek a pásztorokkal. A misztériumjáték végén „alamiznát” kaptak, és illendően elköszöntek a háziaktól.
Betlehemezes 5

Naše zabudnuté dedičstvo – Sviatok svätej Lucie

13. december – Sviatok svätej Lucie
.
NEW_3660-Edit
 .
ZVYKY NA SV. LUCIU v Hamuliakove podľa pani kronikárky Julianny Bogárovej:
 .
Na sv. Luciu (13. decembra) mali hlavnú úlohu dievčatá. Odeté do BIELEJ PLACHTY, s husacím alebo kačacím krídlom a drevenými varechami chodili po dedine a VYMETALI HRIECHY A ZLO Z DEDINY. S krídlom dobrých pohladili, a zlých drevenými varechami vyšibali. Na deň Lucie SA NESMELA ROBIŤ ŽIADNA PRÁCA S IHLAMI, pretože šitím, háčkovaním a pletením, by sa zašili sliepkam zadky a nezniesli by vajíčka.
 .
Lucia LS FB 1
 .
Nakoľko starú fotku z Hamuliakova nemáme, takže sme siahli po fotkách fotografky Hamuliakovčanky LUBIE SUTTON, ktorá nedávno realizovala projekt o zvykoch v rodnom kraji – pochádza z podhorskej dediny na Považí – z Dolnej Marikovej. S mamou uskutočnila FOTOPROJEKT, ktorý VERNE ZACHYTÁVA ŽIVOT v starej Marikovej SPRED 120 ROKOV. Fotografie zachytávajú bežný život ľudí z kopaníc v marikovskej doline – scény ako pasenie husí, prácu okolo domu, klebetenie, susedské spory, pranie bielizne v potoku, detské hry, sánkovačku, svadbu, Vianoce, Veľkú noc, atď. Z fotografií bola vydaná krásna KNIHA, ktorá dostala OCENENIE v celoštátnej súťaži Slovenská kronika 2020 Národného osvetového centra – MIMORIADNA CENA ZA VÝZNAMNÝ PRÍSPEVOK KU KOMPLEXNÉMU POZNANIU TRADIČNEJ KULTÚRY A GRAFICKÉ SPRACOVANIE.
Príspevok pripravil: Juliana Krajčírová
 .
Lucia LS FB 5
 .
?? VISSZAJÁRÓ: SZOKÁSAINK ÉS HAGYOMÁNYAIK – Bogár Julianna
.
SZENT LUCA NAPJÁN a lányoké volt a fő szerep. LEPEDŐBE ÖLTÖZVE, LIBASZÁRNYAKBÓL KÉSZÜLT TOLLSEPRŰVEL ÉS FAKANÁLLAL JÁRTAK HÁZRÓL HÁZRA – a tollseprűvel a jókat megsimogatták, a rosszakat fakanállal megpaskolták KISEPERVE a házból A BŰNT, A ROSSZAT. Luca napján NEM VOLT SZABAD semmi féle TŰVEL végzendő munkával foglalkozni (varrás, kötés, horgolás), mert a tűvel bevarrják a tyúkok fenekét, és nem fognak tojni.
 .
Lucia LS FB 4

Posvätenie nového zvona – 24. novembra 1935 (pred 85 rokmi)

POSVÄTENIE NOVÉHO ZVONA – 24. novembra 1935 – pred 85 rokmi sa v Hamuliakove (v tom čase oficiálny názov obce aj v slovenčine bol Gútor) uskutočnila slávnosť posvätenia a umiestnenia nového zvona. O tejto udalosti informoval spravodaj Šamorín a okolie dňa 9.11.1935. Nižšie je preklad tohto článku:
.
Harangszenteles 2 Sator Margit
.
POSVÄTENIE NOVÉHO ZVONA V GÚTORE
.
Ako v prípade mnohých iných kostolov, 1. SVETOVÁ VOJNA PRIPRAVILA KOSTOL OBCE O JEDEN ZO ZVONOV. Odvtedy koruna odvezeného zvona v tichosti čakala v kúte, kedy si obyvatelia obce Gútor stratený zvon vynahradia. Na jeseň tohto roku sa naskytla otázka, či už bude možné pokúsiť sa pozbierať peniaze na zvon. Niektorí horliví muži pustili sa do práce. Výsledok bol taký dobrý, že zvon sa dal ihneď objednať a to vo zvonárskej dielni Fischer v Trnave.
 .
Nový zvon príde 24. novembra. V tento deň sa uskutoční aj JEHO POSVÄTENIE a to s nasledovným PROGRAMOM:
 .
1) 24. novembra o 8.00 hod ODCHOD PRE ZVON do Šamorína. Do Gútora zvon bude privezený na vyzdobenom koči V SPRIEVODE JAZDCOV a nezadaných dievčat. Zvon privíta sprievod obyvateľov obce a odprevadí ho pred kostol.
.
Harangszenteles Machanek
.
2.) O 10.00 hod v sprievode jazdcov dorazí pán farár Bartal Ráfael, ktorý POSVÄTÍ ZVON.
3.) Po posvätení zvon BUDE UMIESTNENÝ do veže kostola. Veriaci spievajú náboženské piesne.
4.) Po umiestnení zvon sa prvýkrát ROZOZVUČÍ a následne sa začne svätá omša
5 ) Na pamiatku tohto dňa po svätej omši sa uskutoční SPOLOČNÝ OBED. Kto má záujem zúčastniť sa obedu, nech sa hlási u člena výboru pána Nagy Vince do 20. novembra.
6) Poobede sa uskutoční VESELICA v hostinci u pána Nagy József, v prospech zvona.
 .
S kresťanskou láskou pozývame na našu slávnosť známych a záujemcov.
 .
Výbor pre nákup zvona
 .
P.S.1. Hamuliakovský kostol má 2 zvony. Vyššie spomínaný stále funguje.
P.S.2. Je to náhoda? ? … Tento týždeň sa dostala do mojich rúk kronika školy v Gútore. Práve roky 1924-1938. Pri listovaní som našla zmienku o príprave kúpy nového zvona. (viď fotka)
 .
Príspevok pripravila: Juliana Krajčírová
 .
Harangszenteles Cseh Akos
 .
?? HARANGSZENTELÉS – 1935. november 24. (85 évvel ezelőtt) – Somorja és vidéke tájékoztatott ezen eseményről két számában: a harangszentelés elott 1935.11.9-én (lásd lejjebb és a képek között) és a harangszentelés után 1935.11.30-án (lásd a képek között)
 .
Harangszenteles Gutoron Ujsagcikk 19351109 Cikk
 .
… A világháború, mint sok más templomot, úgy Gútor község templomát is megfosztotta egyik harangjától. Azóta az elvitt harang koronája némán hallgatott és várt egy sarokban, mikor fogja Gútor község lakossága pótolni az elvesztett harangját. Ez év őszén vetődött fel ama kérdés, nem e volna már lehetséges megkísérelni a harangra való gyűjtést. Néhány ügybuzgó’ férfi megkezdte az új harangra való jegyeztetést. Ami oly szép eredménnyel végződött, hogy a harangot azonnal meg lehetett rendelni a Fischer nagyszombati harangöntőben.
 .
Az új harang f. hó. 24-én érkezett meg, mely napon lesz a felszentelése is és pedig a következő programmal:
 .
1) F. hó 24.-én reggel 8 órakor indulás a harangért Somorjára.. A harangot feldíszített kocsin lovasok és hajadonok kíséretében hozzák Gútorra. A harang elé Gútorról körmenet megy és kíséri a templom elé.
2.) Körülbelül 10 órakor megérkező Főt. Bartal Ráfael plébános úr fogja a harangot felszentelni, kit ugyancsak a lovasok fognak kísérni.
3.) Felszentelés után a harangot elhelyezik a toronyba, ez alatt a hívek egyh. énekeket énekelnek.
4.) Az elhelyezés után lesz a beharangozó, mely után kezdődik a szent mise.
5 ) Szent mise után délben a nap emlékére közös ebéd lesz tartva. Aki ezen részt, akar venni f. hó 20-ig befizetéssel jelentkezhetik Nagy Vince bizottsági tag úrnál.
6) Délután ifjúsági táncmulatság lesz Nagy József vendéglőjében, ugyancsak a harang javára.
Ünnepélyünkre ezúton meghívunk keresztény szeretettel ismerőst és érdeklődőt.
Harang beszerző bizottság
 .
Harangszenteles Gutoron Ujsagcikk 19351130
 .
P.S. Véletlen? ? .. E héten került a kezembe az iskola krónikája. Éppen az 1924-1938 évek. És megtaláltam Erőss tanár úr rövid beszámolóját a harangszentelésről. (Lásd fénykép)
 .
IMG_20201114_161349 2
IMG_20201114_161437
Eross Arpad

Erőss Árpád (1878-1948) – pán, ktorý veľa urobil pre obec (dlhé roky riaditeľ miestnej školy, tzv. kantor t.j. učiteľ, ktorý spieval a hral na organe v kostole, hlavný veliteľ miestnych hasičov). A vďaka nemu máme informácie o živote v obci. On písal články do Šamorín a okolie, on viedol kroniku školy.

Narodil sa vo Vojke, od roku 1908 bol učiteľom v Gútore. Z obce sa odsťahoval v roku 1936 po tom, čo odišiel do dôchodku.

?? Erőss Árpád (1878-1948) – hosszú éveken keresztül a helyi iskola igazgatója, kántortanító – azaz tanító, aki a templomban énekelt és játszott az orgonán, tűzoltó főparancsnok. Neki köszönhetjuk, hogy Gútor akkori életéből fennmaradtak az értékes információk (az újságcikkeket és a krónikát is ő írta)

1878-ban született Vajkán. 1908-tól Gútoron volt tanító, később az iskola igazgatója. 1936-ban, miután nyugdíjba vonult, elköltözött Gútorról Somorjára.

Hamuliakovo (Gútor) vo filme

006 Kostol 202010
.
Pekne vidieť vtedy ešte existujúci tzv. Dom chudobných – priestor pred súčasným hlavným vchodom. Táto časť bola zbúraná počas rekonštrukčných prác v 70-tych rokov
??A szegények háza a mai főbejárat előtt, amely ma már nem létezik
 .
……..
 .
FILM – TOUHA ZVANÁ ANADA (1969)
 .
* film natočený aj v Hamuliakove
* od 33. minúty hody pred kostolom (3 minúty)
* moment v kostole – takto vyzeral interiér kostola pred rekonštrukciou v 70-tych rokoch
* mnohí Hamuliakovčania si pamätajú točenie filmu, aj v ňom hrajú a ako odmenu dostali zemiakový cukor ?
* film s hviezdnym obsadením – Jozef Króner, Vlado Müller, Gustav Valach, Darvas Iván (HU)
* vzácna vec: krásne vidieť tzv. dom chudobných (v niektorých regiónoch tzv. žobráčeň) – priestor, ktorý sa nachádzal pred súčasnými vchodovými dverami. Bol zbúraný počas rekonštrukcie kostola v 70-tych rokoch.
* určite si pozrite časti natočené na ramenách Dunaja
 .
Film:
https://www.youtube.com/watch?v=JUy6v6sOP4M&t=2042s&has_verified=1&fbclid=IwAR2B8v1jUIIpRlAUsE4nN3yLVbOn11_mOuq8DaiqCbcv40w2L59pZofFmA0
 .
Príspevok pripravila: Juliana Krajčírová
 .
006 Kostol 202010 Film 4 VKallay
 v čiernom obleku: pán Viktor Kállay starší
öltönyben a gútori id. Kállay Győző
 .
….
 .
?? FILM “VALAMIT VISZ A VÍZ” (1969)
* a 33. perctől a gútori templom előtt játszódik
* sok gútori még emlékszik a forgatásra
* híres színészek közreműködésével – Darvas Iván
* bemutatja a környező tájat
* szépen látni az ún. szegények házát – a jelenlegi bejárat előtt lévő részt, amely a 70-es években zajló rekonstrukció alatt lett lebontva
 .
Film:  https://www.youtube.com/watch?v=JUy6v6sOP4M&t=2042s&has_verified=1&fbclid=IwAR2B8v1jUIIpRlAUsE4nN3yLVbOn11_mOuq8DaiqCbcv40w2L59pZofFmA0
 .
006 Kostol 202010 Film 2

Kostol sv. Kríža – čo skrývajú maľby na stenách?

Hamuliakovo kostol 2019 1 cLSutton
 .
KOSTOL SV. KRÍŽA
– čo skrývajú maľby na stenách? – viď pri jednotlivých fotkách
 .
?? SZENT KERESZT-TEMPLOM
Mit rejtenek a templom falai? Lásd a képek mellett …
.
Text: Bogár Julianna
Foto: Lubie Sutton
Príspevok pripravil: Juliana Krajčírová
 .
KOstol 1

Svätyňa je šesťhranná, je najstaršou časťou kostola, pôvodne tu bola rotunda. Jej stropná nástenná maľba zobrazuje Krista Kráľa – Pantokratora tróniaceho v mandorle. Okolo neho je vesmír: slnko, mesiac, hviezdy, vzduch, voda. Okolo mandorly sa nachádzajú symboly štyroch evanjelistov: orol (Ján), býk (Lukáš), lev (Marek), anjel (Matúš).

??A szentély hatszög alakú, a templom legrégebbi része, eredetileg rotunda volt. Mennyezetfreskója Krisztus Királyt – a mandorlában trónoló Pantokrátort ábrázolja. Körülötte a világmindenség: Nap, Hold, csillagok, levegő, víz. A mandorlán kívül a négy evangélista jelképei láthatók: sas (János), bika (Lukács), oroszlán (Márk), angyal (Máté).

 .
KOstol 2
Na stene svätyne sú dva pásy nástenných malieb; dolný pás nie je identifikovaný (Biblia chudobných), horný pás predstavuje apoštolov obklopených rastlinnými motívmi a bránou.
??A szentély falán két freskósáv húzódik; az alsó nem azonosítható (Szegények bibliája), a felső az apostolokat ábrázolja, akiket gazdag növénymotívumok és kapu választ el egymástól.
 .
KOstol 3
V najnižšom pruhu vo svätyni ako aj v lodi kostola sú zobrazené konsekračné – posvätné kríže.
??A legalsó sávban a szentélyben és a hajóban is konszekrációs – szentelési keresztek láthatók.
 .
KOstol 4
Najcennejšia nástenná maľba – len jej časť – je na severnej stene a znázorňuje scénu prenasledovania z legendy Svätého Ladislava.
??A legértékesebb freskó – csak töredékesen – az északi falon látható, amely a Szent László – legenda üldözésjelenetét ábrázolja.
 .
KOstol 5
Na víťaznom oblúku, oddeľujúcom svätyňu a loď, sa nachádzajú fresky dvanástich prorokov.
??A szentélyt és hajót elválasztó diadalíven a tizenkét kisprófétát ábrázoló freskó van.
 .
KOstol 6
Na bočnej časti víťazného oblúka boli odkryté fresky Svätej Heleny, Svätej Kataríny a Spasiteľa na kríži.
??A diadalív oldalsó részén Szent Ilona, Szent Katalin és a keresztre feszített Megváltó fedezhető fel.
.
KOstol 7
Na bočnej časti víťazného oblúka boli odkryté fresky Svätej Heleny, Svätej Kataríny a Spasiteľa na kríži. – na fotke freska SV. KATARÍNY – prezradí to KOLESO: Cisár Maxentius sa rozhodol Katarínu zlomiť na kolese s vyčnievajúcimi hrotmi. Pri mučení sa však koleso zlomilo a preto rozhodol meč, ktorým bola sťatá. Koleso ako nástroj jej múk sa stalo Kataríniným hlavným atribútom, s ktorým býva najčastejšie zobrazovaná. Prostredníctvom neho sa svätá Katarína stala patrónkou všetkých povolaní, pri ktorých hrá koleso významnú úlohu (mlynári, kolári, lodníci a pod.). (zdroj wikipédia)
??Szent Katalin
 .
KOstol 8
Zaujímavosťou fresky Pieta na západnej strane chóru je, že je zároveň aj stromom života. (naľavo od organu – viď ďalšia fotka)
??A kórus nyugati falán lévő freskó – Piéta érdekessége, hogy a kereszt egyben életfa. (az orgonától balra)
 .
KOstol 9
Zaujímavosťou fresky Pieta na západnej strane chóru je, že je zároveň aj stromom života.
??A kórus nyugati falán lévő freskó – Piéta érdekessége, hogy a kereszt egyben életfa.
 .
KOstol 10
Na južnej strane lode sa nachádza jedinečná románska klenutá brána s pôvodným kovaním na dverách.
??A hajó déli oldalán román kori egyedi boltíves kapuzat látható, az ajtón eredeti vasalással.
 .
KOstol 11
Na južnej strane lode sa nachádza jedinečná románska klenutá brána s pôvodným kovaním na dverách.
??A hajó déli oldalán román kori egyedi boltíves kapuzat látható, az ajtón eredeti vasalással.
.
KOstol 12

Kostol sv.Kríža v Hamuliakove

29,7x38,2 cm
 .
KOSTOL SV. KRÍŽA V HAMULIAKOVE
 .
* 800 ročná románska pamiatka (našla sa tehla z r. 1222)
* veža je šikmá – v dôsledku povodní je vychýlená 76 cm
 .
Kostol sv. Kríža je najvýznamnejšou kultúrnou pamiatkou obce, je to štýlovo (architektonicky) NAJČISTEJŠÍ ROMÁNSKY KOSTOL na Hornom Žitnom ostrove, ktorý pochádza z 13. storočia. Trojstupňová štruktúra stavby je zreteľne viditeľná: na východnej strane sa nachádza šesťhranná svätyňa, potom obdĺžniková loď a na západnej strane ihlanová veža. Veža je na troch úrovniach delená dvojitými oknami. Kostol bol postavený z tehál, má hrubé steny; pod svätyňou sa nachádza krypta, kde sú uložené telesné ostatky členov starých hamuliakovských rodín.
 .
Charakteristickou črtou kostola je ŠIKMÁ VEŽA, ktorá je vychýlená približne 76 cm. Dôvodom vychýlenia boli časté záplavy, ktoré spôsobili nerovnomerné klesanie veže, nakoľko jedna časť veže stojí na štrku a druhá na ílovitej pôde.
Tu: FOTOGRAFIA Z ROKU 1940. Pred súčasnými vchodovými dverami vtedy ešte bol tzv. DOM CHUDOBNÝCH (v niektorých regiónoch sa volal žobráčeň) – bol zbúraný počas rekonštrukcie kostola v 70-tych rokoch
 .
Text: Bogár Julianna
Foto: www.fortepan.hu – rok 1940
Príspevok pripravila: Juliana Krajčírová
.
?? A Szent Kereszt-Templom a falu legjelentősebb kulturális műemléke, Felső-Csallóköz legtisztább ROMÁN stílusú temploma, amely a XIII. század közepén épült. Az épület hármas szerkezete világosan látható: keleten a hatszögű szentély, majd a téglalap alapú hajó, nyugati homlokzaton a gúla alakú torony helyezkedik el. A torony három szinten ikerablakokkal tagolt. A templom téglából épült, falai vastagok, erődítményszerűek; a szentély alatt kripta van, itt nyugszanak a templom kegyurai.
 .
A templom jellegzetessége a FERDE TORONY, amelynek elhajlása kb. 76 cm. Ennek az oka a gyakori árvíz, amelynek következtében a torony egyenlőtlenül süllyedt, ugyanis egyik része kavicsos, másik része agyagos talajon áll.
A kép 1940-ből van. Jól látni az ún. SZEGÉNYEK HÁZÁT – a jelenlegi bejárat előtt lévő részt, amely a 70-es években zajló rekonstrukció alatt lett lebontva

Gútor – Hamuliakovo: názov obce

NAVŠTÍVIL PÁN HAMULIAK NIEKEDY HAMULIAKOVO? … nie
ČO UROBIL PRE HAMULIAKOVO? … nič
PREČO SA VOLÁ OBEC PODĽA NEHO? … lebo úradníci sa tak rozhodli
 .
Prvé zmienky o obci pochádzajú už z roku 1222, avšak stará kronika obce uvádza ako dátum vzniku rok 1244. Názov obce je po rodine Gutturiovcov, či Guttoriovcov, ktorá sa mnohokrát objavuje v dejinách obce. V ďalších listinách obec nájdeme pod rôznymi tvarmi názvu: Gutor (1284), Gwttur (1287), Guthwrzegh (1437). Listiny z 14. a 15. storočia spomínajú tri obce, a to: Veľký, ináč Kostolný Gutor (Nagy- Egyházas-Guthor), ďalej Malý Gutor (Kis-Guthor) a Gutorszeg. Časť Gutorszeg bola zničená Dunajom. Veľký a Malý Gutor sa spojili v 18. storočí. Pomenovanie Malý Gutor existuje naďalej – v pomenovaní chotára smerom na Šamorín (za Stredným honom, pokračovanie Malogútorskej ulice – ako aj názov ulice naznačuje, pred hranicou Šamorína – viď 3. vojenská mapa). V nemčine sa používal názov Guter a Guttern.
 .
Po II. svetovej vojne v rámci revízie názvov obcí s maďarskými názvami boli premenované a dostali názvy podľa významných slovenských osobností. Takto v roku 1948 dostali obce názov Kalinkovo, Čalovo, Gabčíkovo, Štúrovo, Palárikovo, atď. Naša obec – Gútor – bola premenovaná podľa NÁRODNÉHO BUDITEĽA MLADŠEJ GENERÁCIE BERNOLÁKOVCOV MARTINA HAMULJAKA (1789-1859) – s “j”. S veľkou pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou vieme skonštatovať, že pán Martin Hamuljak v Hamuliakove nikdy nebol a o nej asi ani nikdy nepočul. Tento názov pre obec vybrali štátni činitelia danej doby. Pôvodný názov obce Gútor sa v maďarčine naďalej používa.
(Zdroj: Ľudovít Presinszky: ČO NÁM ZANECHALI STÁROČIA? Kapitoly z dejín Hamuliakova)
 .
(viď mapy nižšie pod maďarským textom)
 .
Príspevok pripravil: Juliana Krajčírová
 .
?? MIÉRT HAMULIAKOVO GÚTOR SZLOVÁK NEVE?
.
E község első nyoma már 1222-re vezethető vissza, de a falu az 1244 évet tartja megalapítása évének. Eredetileg a Guttori nemzetség birtoka. A falu Gutor, Gwtter és Guthwrzegh néven fordul elő a falu történetében – az első kétszáz évében. Később három falut ismerünk: Nagy-, másként Egyházas-Guthort, továbbá Kis-Guthort és Guthorszeget, amelyekből az utolsót a Duna pusztította el, s emlékét csak egy düllő őrzi (a Kisgútori utca folytatása Somorja határa előtt) . A másik kettő még a 18. sz. végén egyesült. A falu német neve Guter, Guttern volt.
 .
A II. világháború után a magyar települések nevei meg lettek változtatva. 1948-ban a községet MARTIN HAMULJAK (1789-1859) szlovák hazafiról, lapszerkesztőről, a szlovák nyelv propagátoráról nevezték el.
(Presinszky Lajos: MIT HAGYTAK RÁNK A SZÁZADOK? Fejezetek Gútor történelméből)
 .
Gutor 1
Revízia názvov obcí s maďarskými názvami – viď priložený list: výzva na predloženie nových názvov. V 1948 obce boli premenované a dostali názvy podľa významných slovenských osobností. Takto dostali obce názov Kalinkovo, Čalovo, Gabčíkovo, Štúrovo, Palárikovo, atď. Naša obec – Gútor – bola premenovaná podľa NÁRODNÉHO BUDITEĽA MLADŠEJ GENERÁCIE BERNOLÁKOVCOV MARTINA HAMULJAKA (1789-1859).
 .
Vojenska mapa 1782 2
1. vojenská mapa (1782-1785) Zdroj: www.mapire.eu
 .
Vojenska mapa 1819 1
2. vojenská mapa (1819-1869) Zdroj: www.mapire.eu
 .
Vojenska mapa 1869 2
 3. vojenská mapa(1869-1887) Zdroj: www.mapire.eu

Malý Gútor – na mape ako Kis Gutormajor. Dnes toto územie je súčasťou Hamuliakova. Táto časť územia sa naďalej volá Malý Gútor. Nachádza sa na konci ulice Malogútorská pred hranicou Šamorína

(HU) Lásd Kis Gutormajor -ma mint Kis Gútor a falu egyik düllője. Hol helyezkedik el? a Kisgútori utca végén Somorja határa előtt

Hody v Hamuliakove

Vzpomienky kronikárky pani Julianny Bogárovej:

„Mesiac august bol v živote Hamuliakovčanov významným mesiacom, pretože práve v auguste sa konali v širokom okolí vychýrené hamuliakovské hody – TEKVICOVÉ HODY. Samozrejme to neznamenalo, že by jedálniček domácich pozostával z tekvice, ale miestni tekvicami vyzdobovali hodové stany a tiež brány do obce. Hody sa konali v nedeľu po dni sv. Donáta (7. augusta). Po svätej omši sa konali oslavy v strede dediny, pred hostincom Józsefa Nagya. (pozn. na rohu ulíc Dunajskej a Šamorínskej, dnes námestie).

KOLOTOČE poháňali ručnou silou, hlavne chudobné deti, ktoré sa po pár kolách mohli raz zviesť zadarmo. Za puškou vystrieľané ciele dostali chlapci ruže, ktoré darovali dievčatám, deti za ne dostali cukrové píšťalky a medvedíkov. HODOVÁ ZÁBAVA sa konala pre hostí v nedeľu a pre domácich Hamuliakovčanov v pondelok, pre ktorých znamenala zábavu až do skorého rána. Hamuliakovo bolo známe tým, že hostia dostali tie najlepšie jedlá všeho druhu. Počas obeda od domu k domu chodili hudobníci, ktorí hrali a spievali cigánske piesne. Samozrejme do zabudnutia nepadli ani žobráci a chudobní obyvatelia dediny, ktorí ochutnávali po domoch varené a pečené dobroty domácich. Tento zvyk mal svoje čaro a nezabudnuteľnú atmosféru. (Mgr. Bogár Julianna: Naše zabudnuté dedičstvo, 2019)

POSLEDNÁ HODOVÁ ZÁBAVA sa uskutočnila na konci 20. storočia. Snahy zorganizovať hodovú zábavu boli ešte aj neskôr, ale v porovnaní s minulosťou už len málo ľudí prejavilo záujem. KOLOTOČE boli doteraz každý rok, ale súčasná situácia v súvislosti s koronavírusom a údajne nízke tržby v predchádzajúcich rokoch mala za následok, že kolotočiari neprejavili záujem tento rok. V nedeľu 9.8. miestna organizácia Csemadoku organizuje SPOMIENKOVÝ AKT KLADENIA VENCOV pri Pamätníku padlých hrdinov a následne pozýva širokú verejnosť na MALÉ POSEDENIE S HUDBOU do Squash Cafe.

ALE: K hodom patrí aj slávnostné stolovanie a kultúrne podujatia, ale toto je až na druhom a treťom mieste. Na prvom mieste je niečo iné. Zvyčajne ide o slávnosť výročia vysviacky kostola. Ale v prípade Hamuliakova, kde kostol má takmer 800 rokov, nepoznáme dátum vysviacky. HAMULIAKOVČANIA STÁROČIA OSLAVUJÚ HODY (OBECNÉ HODY) NA SV. DONÁTA.

??BOGÁR JULIANNA: VISSZAJÁRÓ – MILYEN VOLT A BÚCSÚ RÉGEN….
 .
„Szokásainkról és hagyományainkról lévén szó egy nagyon találó gondolat jut az eszembe, amelyet nem is oly régen olvastam. SZOKÁSAINKAT, HAGYOMÁNYAINKAT NEM ÁPOLNI KELL, MERT NEM BETEGEK, NEM ŐRIZNI KELL, MERT NEM RABOK, EZEKET ÉLNI KELL. Ez így igaz, de a mai valóság sajnos más. A VALAMIKORI SZOKÁSOK, HAGYOMÁNYOK FELEDÉSBE MERÜLTEK, SZINTE MÁR NEM IS ISMERJÜK A MÚLTNAK EZT A SZELLEMI KINCSESTÁRÁT. Már évek óta kísért a szándék, hogy el kellene mondani mindazt, amit a szüleimtől, nagyszüleimtől és a régi gútoriaktól hallottam. Most a teljesség igénye nélkül próbálom leírni mindazt, amit szokásainkról, hagyományainkról megjegyeztem; ezek a kalendáriumi év egy-egy időszakához kötődnek. …
 .
Augusztus egy nagyon nagy jelentőségű hónap volt a gútoriak életében, ugyanis ekkor volt a széles környéken ismert és elismert híres gútori búcsú – a nevezetes TÖKBÚCSÚ. Persze, ez nem azt jelentette, hogy a menü tökből készült, hanem azt, hogy tökkel díszítették fel a báli sátrat, a falu végén összeácsolt kapukat. A BÚCSÚ Szent Donát napja (augusztus 7.) utáni első vasárnapon volt; A SZENTMISE UTÁNI VIGADALOM a falu közepén Nagy József vendéglője előtt (megj.: ma a kultúrház előtti tér). A „RINGISPÜLÖKET“ (ringispil – körhinta) kézi erővel hajtották, főleg a pénztelen gyerekek, akik néhány kör után egyszer ingyen felülhettek a hintára. A céllövöldében lőtt papírrózsákat a legények szívük választottjának ajándékozták; a gyerekek cukorsípot, medvecukrot kaptak. A BÁL vasárnap főleg a vendégek számára, hétfőn pedig az otthoniaknak jelentett mulatozást, jó kedvet egészen reggelig. Gútor arról volt híres, hogy a vendégek megkaptak minden földi jót, ebéd közben a házról házra járó zenészek húzták a nótát. A koldusok érdekes színfoltot jelentettek a falu életében, a háziak róluk sem feledkeztek meg, no meg a „szegényház” lakóiról sem, akik ezen a napon végigették az összes házban főtt ill. sült finomságokat. Ennek az ünnepnek megvolt a maga varázsa, vissza nem térő hangulata.” (Bogár Julianna: Visszajáró, 2019)
 .
Az ÜNNEPÉLYES SZENT MISE vasárnap augusztus 9-én lesz megtartva 9,30-kor. Este 19,00 órai kezdettel a Csemadok helyi szervezete mindenkit szeretettel vár az ÜNNEPI KOSZORÚZÁSRA a Hősök Szobránál. A koszorúzás után a Squash Caffe-ban ZENÉS EST kerül megrendezésre.
.

Fotky:

Hody – na kolotočoch (1951) Zdroj: Vass Lajos (pozn. na súčasnom námestí v Hamuliakove)

Fo ter 1951 Bucsu Vass Lajos

 

Na kolotočoch (1970) Zdroj: Szijjártó Edit (pozn. na súčasnom námestí v Hamuliakove)

Korhinta 1970 Szijjarto Edit