ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK

♻️ ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK ♻️

pre osoby s uhradeným poplatkom za komunálne odpady v obci Hamuliakovo – fyzické osoby nepodnikateľov sa uskutoční v piatok 11.6.2021 od 15,00 do 17,00 na zberovom dvore Hamuliakovo za nasledovných podmienok:

❗odpady budú prevzaté len v uzatvorenom originálnom obale, z ktorého sa neuvoľňuje odpad a ktorý je označený pôvodnou etiketou, t.j. predovšetkým budú uvedené zložky obsahu a piktogramy nebezpečnosti
❗ odpad bude preberaný len:
– od fyzických osôb, nepodnikateľov, ktoré majú uhradený poplatok za komunálny odpad na r. 2021 a identifikujú sa kartičkou pre zberový dvor (odpad od podnikateľov sa nepreberá)
– ak pochádza z bežnej prevádzky domácnosti (nepreberajú sa produkty stavebnej a špeciálnej chémie vznikajúce ako odpad zo stavebnej činnosti resp. špeciálnych činností)
– v množstve max. do 5 kg na jedného poplatníka

Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti Marius Pedersen a Obce Hamuliakovo preberať len tieto komunálne odpady:

▶️ Staré náterové hmoty a farby
▶️ Odpadové rozpúšťadlá a riedidlá
▶️ Ostatné odpady s obsahom škodlivín posúdi zodpovedný pracovník Marius Pedersen a prevezme ich len v prípade, že spoločnosť vie zabezpečiť ich likvidáciu

Týmto obec Hamuliakovo vytvorila podmienky fyzickým osobám – nepodnikateľom pre bezplatné odovzdávanie Komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ v zrekonštruovanej  materskej škole Hamuliakovo pre verejnosť v piatok 18.6.2021 od 16,00 do 17,45.

Sprevádzané prehliadky  po skupinách max. 10-12 osôb.

Vstup na vyzvanie  cez pravé predné dvere.

Poprosíme návštevníkov o nosenie rúška a čistú obuv.

Asistované sčítanie obyvateľov končí 13.6.2021!

K dnešnému dňu evidujeme 96 obyvateľov, ktorí si nesplnili túto zákonnú povinnosť.

Za nesčítanie sa udeľuje pokuta 250 – 1500 eur.

Nezabudli ste sa sčítať, resp. sčítali ste sa platne?

Nezabudli ste sčítať každé svoje dieťa cez samostatný sčítací formulár?

Využite posledný týždeň na splnenie povinnosti prostredníctvom asistovaného sčítania – kontaktujte obecný úrad na t.č.: 0918/925517, 02/45988128

ÚPLNÁ UZÁVERA ZAČIATKU MALOGÚTORSKEJ ULICE

V stredu 9.6.2021 od 9,00 do štvrtka 10.6.2021 do 20,00 bude ÚPLNE UZATVORENÝ prejazd cez Malogútorskú ulicu v úseku od Hlavnej ulice po Brezovú ulicu.

Prosíme vodičov smerujúcich na Stredný hon, aby v uvedenom čase využili prejazd cez ulicu Vrbovú alebo Topoľovú.

V úseku budú vykonávané geologické a iné merania pre účely PLÁNOVANEJ REKONŠTRUKCIE.

Za pochopenie ďakujeme – pracujeme pre Vás.

TESTOVANIE – SOBOTA 5.6.2021

TESTOVANIE – SOBOTA 5.6.2021
Antigénové testovanie v Hamuliakove je vzhľadom na uvoľňujúce sa opatrenia zaistené len na sobotu 5.6.2021 v MOM na Cintorínska 333 v časoch:
10,00 – 12,00h
bez rezervácie
Posledný výter je vždy 15minút pred záverečnou
Ak nestihnete, ďalšia možnosť je v Kalinkove pri futbalovom ihrisku v sobotu 5.6. od 14 do 18.

TESTOVANIE – NEDEĽA 30.5.2021

Antigénové testovanie v Hamuliakove je vzhľadom na uvoľňujúce sa opatrenia zaistené len na nedeľu 30.5.2021 v MOM na Cintorínska 333 v časoch:
14,00 – 18,00h
bez rezervácie
Posledný výter je vždy 15minút pred prestávkou a pred záverečnou.

Oznam – vakcinácia psov proti besnote

Dňa 29. mája 2021 bude veterinárny lekár vykonávať vakcináciu psov proti besnote. Vakcinácia sa bude vykonávať pred Obecným úradom v Hamuliakove od 10.00 do 12.00 hod. a cena je 10,-€. Prineste si so sebou vakcinačný preukaz psa.