TESTOVANIE – SOBOTA 26.6.2021

Antigénové testovanie v Hamuliakove je zaistené na sobotu 26.6.2021 v MOM na Cintorínska 333 v časoch:
16,00 – 20,00 h
bez rezervácie (posledný výter o 19:45)
Týmto obec Hamuliakovo zaisťuje záujemcom možnosť dodržať štátom stanovené podmienky návštevy na hromadnom kultúrnom podujatí “Privítajme leto v Hamuliakove”.
Organizátor podujatia testy, potvrdenia o prekonaní alebo očkovaní pri vstupe nekontroluje, tieto však môže požadovať prípadná kontrola štátnych orgánov.

ŽIADOSŤ O POMOC PRI SŤAHOVANÍ DO ZREKONŠTRUOVANEJ MATERSKEJ ŠKOLY 3.7. 2021 od 8,00

Vážení rodičia, priaznivci, športovci, občania,

zamestnanci obce vyvinuli maximálne úsilie, aby materská škola bola včas pripravená na septembrové otvorenie, a momentálne ešte intenzívne pracujú na školskom dvore..

Z organizačných a ČASOVÝCH dôvodov však nie je možné sťahovanie MŠ uskutočňovať počas prázdnin.
Do budovy tzv. starej školy v júli OKAMŽITE nastupujú odborné firmy a obecní zamestnanci, aby bol priestor po odchode materskej školy včas pripravený pre ZÁKLADNÚ ŠKOLU – budú sa búrať niektoré dočasné priečky, zhotovovať nové podlahy na chodbe, lepiť linoleum v triede a celý priestor je potrebné opraviť a vymaľovať.

Z TOHTO DÔVODU SI VÁS DOVOĽUJEME POŽIADAŤ O POMOC PRI SŤAHOVANÍ ZARIADENIA A VYBAVENIA ZO STAREJ ŠKOLY DO ZREKONŠTRUOVANEJ ŠKÔLKY (vzdialené sú cca. 90 m).

Sťahovanie sa uskutoční v sobotu 3.7. 2021 od 8,00.

Z organizačných dôvodov poprosíme o POTVRDENIE  Vašej účasti na tejto „sťahovacej brigáde“ najneskôr do 25.6.2021 na mshamuliakovo@gmail.com alebo telefonicky na 02/45988128
Preniesť je potrebné aj ťažšie kusy nábytku ako sú stoly, skrinky a skrine.
Z tohto dôvodu uvítame účasť predovšetkým mužov.

V mene hamuliakovských škôlkarov a školákov Vám vopred ďakujem za Váš záujem, účasť a pomoc.

Ludmila Goldbergerová, starostka

 

TESTOVANIE – NEDEĽA 20.6.2021

Antigénové testovanie v Hamuliakove je vzhľadom na uvoľňujúce sa opatrenia zaistené len na nedeľu 20.6.2021 v MOM na Cintorínska 333 v časoch:
18,00 – 20,00h
bez rezervácie
Posledný výter je vždy 15 minút pred záverečnou.

Oznam – Uzávera prejazdu námestia pred kultúrnym domom

Pripomíname plánovanú uzáveru prejazdu cez námestie z dôvodu konania podujatia “Privítajme leto v Hamuliakove” .
❗POZOR ZMENA: v sobotu je prejazd uzavretý už od 9,00 z dôvodu inštalácie sedenia a stanov
Informujeme občanov, že od SOBOTY 26.6.2021 od cca. 09,00 do NEDELE 27.6.2021 do cca. 12,00 bude VYLÚČENÝ PREJAZD motorovými vozidlami cez námestie.
Na dopravu ku hrádzi v tomto čase použite prosím, prístup cez ulicu Cintorínska-Úzka alebo Židovská- Dlhá.

TESTOVANIE – SOBOTA 12.6.2021

Antigénové testovanie v Hamuliakove je vzhľadom na uvoľňujúce sa opatrenia zaistené len na sobotu 12.6.2021 v MOM na Cintorínska 333 v časoch:
11,00 – 14,00 h
bez rezervácie
Posledný výter je vždy 15 minút pred záverečnou.

ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK

♻️ ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK ♻️

pre osoby s uhradeným poplatkom za komunálne odpady v obci Hamuliakovo – fyzické osoby nepodnikateľov sa uskutoční v piatok 11.6.2021 od 15,00 do 17,00 na zberovom dvore Hamuliakovo za nasledovných podmienok:

❗odpady budú prevzaté len v uzatvorenom originálnom obale, z ktorého sa neuvoľňuje odpad a ktorý je označený pôvodnou etiketou, t.j. predovšetkým budú uvedené zložky obsahu a piktogramy nebezpečnosti
❗ odpad bude preberaný len:
– od fyzických osôb, nepodnikateľov, ktoré majú uhradený poplatok za komunálny odpad na r. 2021 a identifikujú sa kartičkou pre zberový dvor (odpad od podnikateľov sa nepreberá)
– ak pochádza z bežnej prevádzky domácnosti (nepreberajú sa produkty stavebnej a špeciálnej chémie vznikajúce ako odpad zo stavebnej činnosti resp. špeciálnych činností)
– v množstve max. do 5 kg na jedného poplatníka

Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti Marius Pedersen a Obce Hamuliakovo preberať len tieto komunálne odpady:

▶️ Staré náterové hmoty a farby
▶️ Odpadové rozpúšťadlá a riedidlá
▶️ Ostatné odpady s obsahom škodlivín posúdi zodpovedný pracovník Marius Pedersen a prevezme ich len v prípade, že spoločnosť vie zabezpečiť ich likvidáciu

Týmto obec Hamuliakovo vytvorila podmienky fyzickým osobám – nepodnikateľom pre bezplatné odovzdávanie Komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok.