REKONŠTRUKCIA ZASTÁVKY CENTRUM, smer do Šamorína

Informujeme obyvateľov, že obecní zamestnanci začnú od piatka 22.9.2023 s odstránením existujúceho prístrešku, úpravou podkladu na osadenie nového prístrešku a s terénnymi úpravami priľahlej zelene na autobusovej zastávke HAMULIAKOVO CENTRUM pre smer DO ŠAMORÍNA.

Autobus bude zastavovať tesne pred zastávkou (pred priechodom), t.j. na rohu chodníka, a pri zastavení bude krátkodobo zasahovať do križovatky.

Žiadame Vás o ZVÝŠENÚ OSTRAŽITOSŤ pri prechádzaní týmto úsekom.

Žiadame Vás, aby ste NEVSTUPOVALI do ohradeného priestoru úprav, a to z dôvodu vlastnej bezpečnosti ako aj na zamedzenie poškodenia pripravovaného podkladu.

Nové prístrešky pre obidve strany budú dodané až prvý novembrový týždeň, preto sa ospravedlňujeme za prípadný dočasný diskomfort pri čakaní v daždivom počasí.

Z dôvodu platnosti povolení a koordinácii s prepravcom musíme prípravné práce vykonať už teraz v predstihu.

PRIPOMIENKA – ZBERNÝ DVOR

Pripomíname obyvateľom, že od dneška 20.9.2023 do odvolania platí v zbernom dvore OBMEDZENÝ REŽIM.

Preberáme len nasledujúce druhy odpadov:

– tráva a mäkký zelený odpad zo záhrad

– konáre (nie korene)

– papier

– komunálny odpad len od záhradkárov s príslušnou identifikačnou kartičkou

INÉ ODPADY SA NEPREBERAJÚ‼

Otváracie hodiny:

streda 17,00 – 19,00

sobota 8,00 – 12,00 a 13,00 -19,00

Upozorňujeme, že v dôsledku stavebných prác je v areáli veľké množstvo blata.

 

POZOR – ZMENY NA ZBERNOM DVORE

Z dôvodu nevyhnutnej zmeny organizácie staveniska S OKAMŽITOU PLATNOSŤOU platia nasledujúce ZMENY A OBMEDZENIA v prevádzke zberného dvora:

1/

Vozidlá VYČKAJÚ NA ÚROVNI BRÁNY na pokyn obsluhy na pokračovanie v jazde smerom k provizórnemu vstupu – na príjazde sa vozidlá nevedia vyhnúť.

Provizórny vstup je v zadnej časti oplotenia (pri biofarme).

Provizórny vstup je úzky – treba si NADBEHNÚŤ a vojsť KOLMO (najmä, ak idete s prívesným vozíkom)

Vzhľadom na stiesnený priestor obsluha na príjazdovú komunikáciu vpustí LEN OBMEDZENÝ POČET vozidiel – žiadame Vás o REŠPEKTOVANIE POKYNOV OBSLUHY.

2/ ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN: v  STREDY  otvorené  od 17,00 do 19,00 h, sobota bez zmeny (8-12 a 13-19)

3/ Počnúc od stredy 20.9.2023 sa PREBERÁ LEN NASLEDUJÚCI ODPAD:

  • Tráva a mäkký zelený odpad
  • Konáre
  • Komunálny odpad LEN od záhradkárov

DOČASNE (cca. 2 týždne) sa NEBUDE PREBERAŤ ŽIADEN INÝ ODPAD, t.j. žiaden papier, plasty, sklo, elektrospotrebiče, objemný odpad, stavebný odpad a ani iné druhy, ako vyššie uvedené.
Žiadame občanov, aby tento odpad na zberný dvor nenosili, nakoľko z dôvodu betonáže musíme odstrániť kontajnery a nebude ho kam uložiť.
O zmene Vás budeme informovať

4/ V zberovom dvore sa POHYBOVAŤ MINIMÁLNOU RÝCHLOSŤOU A OSTRAŽITO – v betónovej ploche sú už pripravené výkopy a sondy na ďalšiu etapu.

5/ Žiadame občanov, aby NEVSTUPOVALI DO ZBERNÉHO DVORA, AK NIE JE PRÍTOMNÁ OBSLUHA = OBECNÝ ZAMESTNANEC  a to ani v prípade, že brána je otvorená z dôvodu stavebných prác– hrozí riziko úrazu a poškodenia vozidla.
Bezpečný vstup je len na pokyn obsluhy.

Ospravedlňujeme sa uvedené obmedzenia, ktoré sú však nevyhnutné na urýchlené ukončenie výstavby na prelome október / november 2023.

OZNAM – Odpočet spotreby zemného plynu

Za účelom ročného vyúčtovania bude v obci Hamuliakovo v termíne od 4. 9. 2023 do 27. 9. 2023 vykonávaný odpočet spotreby zemného plynu pre domácnosti (fyzické osoby).

Odpočty pre spoločnosť stengl, a.s. (ktorá je poverená na výkon odpočtov spoločnosťou SPP – distribúcia, a.s.) bude v obci robiť odpočtár Michal Burda. Na požiadanie sa preukáže preukazom spoločnosti stengl, a.s.

V prípade neprístupnosti plynomeru a nezastihnutia majiteľa na odbernom mieste, bude v schránke zanechaná dohoda o náhradnom termíne s kontaktom na odpočtára.