Oznam – Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senci

Oddelenie dokladov odboru poriadkovej polície (občianske preukazy, vodičské preukazy a cestovné doklady), klientské centrum Okresného úradu v Senci, Hurbanova 21 Senec upozorňuje, že v utorok dňa 30.05.2023 bude pracovisko z technických príčin vybavovať klientov iba v čase od 08:00 hod do 12:00 hod. Za vzniknutú situáciu sa Vám ospravedlňujeme.

Oznam – ordinácia všeobecného lekára

V piatok 26.05.2023 na ambulancii Všeobecného lekára pre dospelých v Hamuliakove neordinujeme. Akútne stavy zastupuje Všeobecná ambulancia v ZRC v Dunajskej Lužnej.  Na vyšetrenie je nutné objednať sa vopred telefonicky na t. č. 0910 277 690

Oznam – vakcinácia psov proti besnote

Dňa 27. mája 2023 bude obvodný veterinárny lekár vykonávať vakcináciu psov proti besnote. Vakcinácia sa bude vykonávať pred Obecným úradom v Hamuliakove od 09.00 hod. do 12.00 hod. a cena je 10,-€. Prineste si so sebou vakcinačný preukaz psa.

‼ ZBERNÝ DVOR – DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE‼ ZMENY OTVÁRACÍCH HODÍN A OBMEDZENIA

Informujeme obyvateľov, že zahajujeme práce na vybudovaní zberného dvora, na ktorý obec získala nenávratný finančný príspevok vo výške 655.562,43 Euro.
‼ Výstavba zberného dvora bude spojená s rôznymi OBMEDZENIAMI jeho prevádzky, nakoľko zakaždým časť parcely bude aktívnym zabezpečeným staveniskom.
Tieto obmedzenia sú nevyhnutné z dôvodu BEZPEČNOSTI ako aj skutočnosti, že v dôsledku omeškaní prideľovania dotácie musí byť stavba dokončená do 6 mesiacov namiesto plánovaných 12 mesiacov..
Žiadame občanov o spoluprácu a dodržiavanie obmedzení, aby stavbu bolo možné ukončiť v požadovanom skrátenom termíne čerpania eurofondov (skrátenie doby výstavby do 11/2023) a tak nebolo ohrozené preplatenie nákladov.
OBMEDZENIA SA BUDÚ MENIŤ podľa napredovania prác a aktuálneho miesta aktívnej stavebnej činnosti – SLEDUJTE PROSÍM AKTUÁLNE OZNAMY NA FB, V MOBILNEJ APLIKÁCII A NA WEBOVEJ STRÁNKE OBCE.
———————————————————
Opatrenie č. 1:
‼ZÁKAZ NEKONTROLOVANÉHO VSTUPU/VJAZDU do zberného dvora – žiadame obyvateľov, aby VYČKALI PRED BRÁNOU na pokyn zamestnanca na umožnenie vstupu/vjazdu do aktuálne prístupnej časti zberného dvora.
ZÁKAZ VOĹNÉHO POHYBU a VSTUPU NA STAVENISKO.
Počet osôb/vozidiel v areáli je z dôvodu bezpečnosti limitovaný‼
V prípade, že toto obmedzenie nebude rešpektované, budeme musieť pristúpiť k prerušeniu prevádzky zberného dvora a k jeho uzatvoreniu!!
Opatrenie č. 2:
ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN OD 31.5.2023:
sobota 8:00-12:00 13:00-19:00
‼ streda 17:00 -20:00 ‼
Opatrenie č. 3:
Na zbernom dvore sa nebude preberať SKLO.
Kontajnery na sklo sa dočasne presúvajú na existujúce stojiská v obci, ktoré sú verejne prístupné.
_______________________
Vopred sa ospravedlňujeme za dočasný diskomfort.
Odmenou za trpezlivosť bude moderný zberný dvor.

PRIPOMIENKA – UZÁVERA KOMUNIKÁCIÍ DŇA 20.5.2023

Informujeme o plánovanej uzávere komunikácií počas cyklistických pretekov dňa 20.5.2023 (sobota)).
❗️ UPRAVENÁ PREMÁVKA REGIONÁLNEJ 🚍 LINKY 737
ℹ v čase od 8:30 do 16:30 budú
regionálne 🚌 linky 737 medzi Hamuliakovom a Šamorínom premávať obchádzkovou trasou cez Dunajskú Lužnú. Neobslúžia zastávky Hamuliakovo, Dunajská Riviéra a Šamorín, Gútorská cesta.
➡ príde k meškaniu spojov cca 10 – 15 min.
ℹ v čase od 8:30 do 16:30 príde k úplnej uzávere cesty medzi Hamuliakovom a Šamorínom
ℹ️ V Hamuliakove v čase od 8:00 do 16:30 (resp. do ukončenia pretekov:
ÚPLNÁ UZÁVERA (červená):
Ulica ŠAMORÍNSKA a DUNAJSKÁ od cintorína po veľkú hrádzu – regulované kríženie bude umožnené na CINTORÍNSKEJ (modrá šípka) na výzvu organizátora mimo prejazdu pretekárov
HLAVNÁ od výjazdu z Dunajskej Riviéry do Šamorína
Výjazd na veľkú HRÁDZU vrátane parkoviska pod hrádzou
Pre cyklistov po veľkej hrádzi od Hamuliakova (výjazd pri kostole) po Šamorín
ČIASTOČNÁ UZÁVERA (oranžová)
HLAVNÁ od cintorína po vjazd Dunajská Riviéra – striedavú premávku po polovičnom profile bude riadiť polícia
Zmena organizácie dopravy: ulica DUNAJSKÁ od obchodu po námestie – umožnený výjazd do protismeru
‼ Odporúčame vodičom – obyvateľom ulice Sadová, Dunajská, Šamorínska ako aj návštevníkom parkujúcim pri bufetoch a na parkovisku pod hrádzou, aby si VČAS PREMIESTNILI VOZIDLA MIMO UZATVORENEJ ZÓNY, pokiaľ plánujú s vozidlo odísť ‼