Oznam – dočasné obmedzenie

Oznamujeme občanom, že od 17.9.2021 je naplánované začatie prác na ploche parkoviska pri cintoríne. Žiadame návštevníkov cintorína, aby na tejto ploche dočasne neparkovali a na odstavenie vozidla počas návštevy cintorína využili priľahlé ulice ako aj plochy pri zadnom vstupe z ulice Cintorínska.

Za dočasné obmedzenie komfortu sa ospravedlňujeme.

Pozvánka MŠ Hamuliakovo

Vážení rodičia,

Srdečne Vás pozývame na rodičovské združenie, ktoré sa bude konať v utorok 14.9.2021 o 17,00 hod v kultúrnom dome .

Vzhľadom na covid situáciu Vás žiadame, aby sa stretnutia zúčastnil len jeden z rodičov a bez detí!

Prekrytie horných dýchacích ciest (rúško) je povinné.

Program:

 1. Oboznámenie a odsúhlasenie prevádzky MŠ
 2. Informácie o prevádzke MŠ – Školský poriadok
 3. Informácie o Rade školy
 4. Rôzne.

POZVÁNKA NA DISKUSNÉ STRETNUTIE SO STAROSTKOU

Keďže protipandemické opatrenia ešte umožňujú voľnejší režim stretávania občanov a jesenné počasie praje pobytu vonku, POZÝVAM občanov obce Hamuliakovo na NEFORMÁLNE STRETNUTIA, na ktorých môžete „z prvej ruky“ získať informácie o dianí v obci a odpovede na otázky, ktoré Vás zaujímajú.
___

Termíny:

 • Pondelok 13.9.2021 o 18,00 – park sv. Donáta (centrum obce)
 • Utorok 14.9.2021 po ukončení rodičovskej schôdzky pre MŠ – terasa kultúrneho domu
 • Štvrtok 16.9.2021 o 18,00 – parkovisko bytového domu Družstevná 6
 • Piatok 17.9.2021 o 18,00 – Dunajská Riviéra, pri hokejovej hale
 • Streda 22.9.2021 o 18,00 – futbalové ihrisko, Malogútorská ulica
  __

Teším sa na stretnutie s Vami a na konštruktívnu diskusiu, postrehy či podnety vedúce k príjemnejšiemu a spokojnejšiemu životu v našej obci.

Ludmila Goldbergerová, starostka obce Hamuliakovo

OBMEDZENIA DOPRAVY 27.8.-28.8.2021

Venujte, prosím, pozornosť tejto informácii PRI PLÁNOVANÍ POHYBU CEZ OBEC (napr. doprava na letisko, stanicu, do zamestnania) tak, aby PRÍPADNÉ ZDRŽANIE neobmedzilo vaše cestovné plány.

Informujeme občanov a návštevníkov Hamuliakova, že v dňoch 27.8.-28.8.2021 bude OBMEDZENÁ PRÍSTUPNOSŤ do niektorých lokalít Hamuliakova.

Organizátor nás informoval, že v týchto dňoch budú prebiehať medzinárodné preteky v triatlone  a trasa niektorých pretekov je vedená cez našu obec.

Piatok 27.8.2021 v čase 14.00-20.00 bude uzavretá VEĽKÁ HRÁDZA v úseku Šamorín -kostol Hamuliakovo, DUNAJSKÁ ulica, ŠAMORÍNSKA ulica (regulovaný prejazd – kríženie po Cintorínskej), HLAVNÁ ulica v úseku od cintorína po Šamorín (políciou regulovaný striedavý prejazd po DUNAJSKÚ RIVIÉRU na polovičnom profile)

Sobota 28.8.2021 v čase 15.00-20.00 bude uzavretá VEĽKÁ HRÁDZA v úseku Šamorín – Hamuliakovo Horná vrbina, PRECHOD cez les na malú hrádzu medzi Hornou Vrbinou a Ostrovnou, MALÁ HRÁDZA v úseku od vstupu z lesa pri Rybárskej smerom do Kalinkova a späť z Kalinkova po Hamuliakovo kostol, DUNAJSKÁ ulica, ŠAMORÍNSKA ulica (regulovaný prejazd – kríženie po Cintorínskej), HLAVNÁ ulica v úseku od cintorína po Šamorín (políciou regulovaný striedavý prejazd po DUNAJSKÚ RIVIÉRU na polovičnom profile)

O cestovnom poriadku resp. obchádzkových trasách autobusových liniek (obmedzeniach) budeme ešte informovaní.

Bližšie informácie:

https://www.x-bionicsphere.com/challenge-samorin/

https://thecollinscup.protriathletes.org/

Mapky:

Piatok

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1kSMFynfr8T8IE-yrcyivlBr_Kigyb3KY&ouid=0&ll=48.02639416954507%2C17.276591049999972&z=14

Sobota

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ycIjuu7Y-BzCkVPLuESdUNys0eLFUbY4&ll=48.043633560090136%2C17.285133374658205&z=14