Pozvánka

Vedenie športového klubu Hamuliakovo zvoláva členskú schôdzu dňa 18.01.2019 o 20.00 hod., ktorá sa bude konať v Kultúrnom dome obce Hamuliakovo s nasledovným programom:

  1. Prezentácia účastníkov a výber členských príspevkov v sume 10,-€.
  2. Správa o činnosti futbalového a volejbalového klubu za rok 2018 (Trnka, Púryová).
  3. Správa o finančnom hospodárení za rok 2018 (Machan, Púryová).
  4. Plán práce na rok 2019 (Trnka, Molnár, Hodúr).
  5. Vyhodnotenie činnosti členov výboru športového klubu.
  6. Diskusia.