Oznam Obecný úrad Hamuliakovo

Stavebný úrad Hamuliakovo a Referát trvalých pobytov budú v čase 26.-30.9.2022 zatvorené z dôvodu účasti referentiek na odbornom vzdelávaní štátnej správy na získanie osobitných kvalifikačných predpokladov.
Podateľňa je otvorená počas bežných stránkových hodín.

Odpočet spotreby zemného plynu

Za účelom ročného vyúčtovania bude v obci od 2. 9. 2022 do 27. 9. 2022 vykonávaný odpočet spotreby zemného plynu pre domácnosti (fyzické osoby).

Od tohto roku zabezpečuje odpočty pre spoločnosť SPP-distribúcia, a.s. spoločnosť stengl, a.s. Odpočty bude v obci robiť odpočtár Michal Burda.

Prosíme odberateľov plynu, aby sprístupnili plynomery, pokiaľ ich majú pozamykané.

V prípade neprístupnosti plynomeru a nezastihnutia majiteľa na odbernom mieste, bude v schránke zanechaná dohoda o náhradnom termíne s kontaktom na odpočtára.