Oznámenie o organizovaní verejného športového podujatia

8. ročník triatlonového podujatia Challenge Šamorín a The Championship konajúcich sa v sobotu 18.05.2024 a v nedeľu 19.05.2024

Informujeme, že v sobotu 18.5.2024 budú našou obcou prechádzať cyklistické preteky Majstrovstiev sveta v triatlone.

V čase pretekov (cca. 8 – 15 h) bude obmedzená premávka od cintorína na Dunajskú Riviéru (políciou riadená premávka v polovičnom profile) a bude vylúčená doprava na úsekoch: od Dunajskej Riviéry do Šamorína, ulica Šamorínska a Dunajská (od cintorína po hrádzu) a po veľkej hrádzi od Hamuliakova po Šamorín.

Zohľadnite prosím vyššie uvedenú informáciu pri Vašom plánovaní.

OZNAM PRE RODIČOV MŠ

Dňa 13.2.2024 bol zriaďovateľovi MŠ Hamuliakovo – obci Hamuliakovo- doručený otvorený list rodičov detí z MŠ.

Vzhľadom na skutočnosť, že na liste nie je uvedená kontaktná osoba zastupujúca rodičov a určená na komunikáciu, zvolávam touto formou stretnutie s podpísanými rodičmi,

dňa 27.2.2024 (utorok) o 16,00 v kultúrnom dome.

 

Ludmila Goldbergerová, starostka