Oznamujeme Vám, že BVS, a. s. zabezpečí vykonanie jesennej časti deratizácie svojich objektov prostredníctvom externej firmy. Deratizácia v našej obci bude prebiehať  dňa 10.9.2021.