• Projekt „RE-USE“

  „Zberné miesto pre ďalej použiteľné predmety“

  _

  Projekt vznikol v spolupráci Obce Hamuliakovo a ZOHŽO (Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve so sídlom v Šamoríne, ktorého členom je aj obec Hamuliakovo) ako cezhraničný  projekt v programe Interreg SK-A.

 • ČO JE TO „ĎALEJ POUŽITEĽNÝ PREDMET“ (RE-USE predmet)❓

  Tento predmet NIE JE odpad.

  Je to FUNKČNÁ vec v dobrom stave, ktorú pôvodný vlastník z rôznych dôvodov už nepotrebuje alebo nemá o ňu záujem (napríklad si kúpil novšiu alebo modernejšiu, deti vyrástli atď.).

  Vlastník nemá čas alebo záujem predmet predať cez bazár alebo ponúkať susedom, nechce ho už skladovať doma a chce sa ho zbaviť.

  Predmet je však FUNKČNÝ (max. vyžaduje drobnú laickú opravu) a je ŠKODA HO VYHODIŤ, pretože môže slúžiť niekomu inému a súčasne nevznikne odpad.

 • KDE A AKO JE MOŽNÉ RE-USE PREDMET ODOVZDAŤ❓

  Zberné miesto je vybudované na zbernom dvore Hamuliakovo a funguje v rámci prevádzkovej doby zberného dvora.

  RE-USE predmety obec od občana preberá BEZPLATNE a občan NEMÁ NÁROK na akúkoľvek formu odplaty od Obce ani nového vlastníka (pôvodný vlastník ho „daruje“).

 • AKÉ RE-USE PREDMETY SA PREBERAJÚ A AKÉ SA ZÁSADNE NEPREBERAJÚ❓

  O prevzatí predmetu ROZHODNE zodpovedný pracovník zberného dvora.

  Ako RE-USE sa preberajú len predmety, ktoré sú PLNE FUNKČNÉ (max. vyžadujú drobnú laickú opravu) a v dobrom alebo primeranom stave (ŽIADEN ODPAD).

  V SKÚŠOBNEJ PREVÁDZKE preberáme:

  – bicykle, kolobežky, trojkolky, detské odrážadlá apod.

  – kočíky pre bábiky, väčšie exteriérové hračky (typu bagre, autá) apod.

  – hobby a športové predmety (rybárske, lyže, náradie domácich majstrov, …)

  – stavebné materiály – fošne, roxory, sieťovinu, dlažby, obklady … (nie stavebný odpad)

  Nepreberáme: spotrebiče, nábytok, oblečenie, predmety, ktoré musia byť testované alebo musia splniť bezpečnostný štandard (napríklad detské autosedačky a kočíky).

 • AKO MÔŽEM ZÍSKAŤ RE-USE PREDMET❓

  RE-USE predmety môžete získať na zbernom dvore Hamuliakovo.

  Predmety sa v prvom rade poskytujú OBYVATEĽOM HAMULIAKOVA. Ak o predmet nie je dlhodobo záujem, môže byť poskytnutý charite alebo občanovi inej obce.

  Predmet za poskytuje za symbolický poplatok (viď nižšie).

  Predmety sa poskytujú v MNOŽSTVE ZODPOVEDAJÚCOM OSOBNEJ POTREBE a odovzdané predmety sa evidujú (zamedzenie „kšeftovania“) – zodpovedný pracovník zberného dvora môže v prípade podozrenia na zárobkovú činnosť odmietnuť predmet odovzdať.

 • SYMBOLICKÝ POPLATOK❓

  Symbolický poplatok motivuje záujemcu prevziať len také veci, o ktoré má istotne záujem, potrebuje ich a následne ich nevyhodí (zamedzenie vzniku odpadu).

  Symbolický poplatok pokrýva náklady spojené s evidenciou, manipuláciou a poplatkami a vytvára rezervu na eventuálne potrebnú likvidáciu predmetov, o ktoré nie je dlhodobo záujem (aby tieto náklady nezaťažovali obecný rozpočet ani poplatok za komunálny odpad). Prípadný výnos sa použije v odpadovom hospodárstve obce.

  Symbolický poplatok za stanoví individuálne v závislosti od všeobecnej hodnoty predmetu vo výške 2 – 10 Euro.

  U predmetov so zberateľskou hodnotou alebo s hodnotou vyššou ako 150 euro môže byť vyšší a bude stanovený individuálne.

 • RUČENIE

  Obec Hamuliakovo nepreberá žiadne záruky za kvalitu, pôvod, vhodnosť, funkčnosť ani spôsob odovzdania RE-USE predmetu ani nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, či hmotné alebo nehmotné, ktoré by užívateľovi alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s použitím RE-USE predmetu.

Kufor

Detské zimné korčule

Detské zimné korčule veľkosť 39

Detská zimné korčule

nastavovacie

Detský kočík, TOP stav

komplet aj s nadstavbami

Plastové boxy

Izolované boxy napríklad pre rybárov

Detská hračka pult

Detská drevená hokejka

Puklice Opel

Puklice na kolesa so znamok Opel

Detská postieľka

bez matracu

Ak chcete dokončiť rezerváciu, zadajte vašu e-mailovú adresu

Zavrieť