• Projekt „RE-USE“

  „Zberné miesto pre ďalej použiteľné predmety“

  _

  Projekt vznikol v spolupráci Obce Hamuliakovo a ZOHŽO (Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve so sídlom v Šamoríne, ktorého členom je aj obec Hamuliakovo) ako cezhraničný  projekt v programe Interreg SK-A.

 • ČO JE TO „ĎALEJ POUŽITEĽNÝ PREDMET“ (RE-USE predmet)❓

  Tento predmet NIE JE odpad.

  Je to FUNKČNÁ vec v dobrom stave, ktorú pôvodný vlastník z rôznych dôvodov už nepotrebuje alebo nemá o ňu záujem (napríklad si kúpil novšiu alebo modernejšiu, deti vyrástli atď.).

  Vlastník nemá čas alebo záujem predmet predať cez bazár alebo ponúkať susedom, nechce ho už skladovať doma a chce sa ho zbaviť.

  Predmet je však FUNKČNÝ (max. vyžaduje drobnú laickú opravu) a je ŠKODA HO VYHODIŤ, pretože môže slúžiť niekomu inému a súčasne nevznikne odpad.

 • KDE A AKO JE MOŽNÉ RE-USE PREDMET ODOVZDAŤ❓

  Zberné miesto je vybudované na zbernom dvore Hamuliakovo a funguje v rámci prevádzkovej doby zberného dvora.

  RE-USE predmety obec od občana preberá BEZPLATNE a občan NEMÁ NÁROK na akúkoľvek formu odplaty od Obce ani nového vlastníka (pôvodný vlastník ho „daruje“).

 • AKÉ RE-USE PREDMETY SA PREBERAJÚ A AKÉ SA ZÁSADNE NEPREBERAJÚ❓

  O prevzatí predmetu ROZHODNE zodpovedný pracovník zberného dvora.

  Ako RE-USE sa preberajú len predmety, ktoré sú PLNE FUNKČNÉ (max. vyžadujú drobnú laickú opravu) a v dobrom alebo primeranom stave (ŽIADEN ODPAD).

  V SKÚŠOBNEJ PREVÁDZKE preberáme:

  – bicykle, kolobežky, trojkolky, detské odrážadlá apod.

  – kočíky pre bábiky, väčšie exteriérové hračky (typu bagre, autá) apod.

  – hobby a športové predmety (rybárske, lyže, náradie domácich majstrov, …)

  – stavebné materiály – fošne, roxory, sieťovinu, dlažby, obklady … (nie stavebný odpad)

  Nepreberáme: spotrebiče, nábytok, oblečenie, predmety, ktoré musia byť testované alebo musia splniť bezpečnostný štandard (napríklad detské autosedačky a kočíky).

 • AKO MÔŽEM ZÍSKAŤ RE-USE PREDMET❓

  RE-USE predmety môžete získať na zbernom dvore Hamuliakovo.

  Predmety sa v prvom rade poskytujú OBYVATEĽOM HAMULIAKOVA. Ak o predmet nie je dlhodobo záujem, môže byť poskytnutý charite alebo občanovi inej obce.

  Predmet za poskytuje za symbolický poplatok (viď nižšie).

  Predmety sa poskytujú v MNOŽSTVE ZODPOVEDAJÚCOM OSOBNEJ POTREBE a odovzdané predmety sa evidujú (zamedzenie „kšeftovania“) – zodpovedný pracovník zberného dvora môže v prípade podozrenia na zárobkovú činnosť odmietnuť predmet odovzdať.

 • SYMBOLICKÝ POPLATOK❓

  Symbolický poplatok motivuje záujemcu prevziať len také veci, o ktoré má istotne záujem, potrebuje ich a následne ich nevyhodí (zamedzenie vzniku odpadu).

  Symbolický poplatok pokrýva náklady spojené s evidenciou, manipuláciou a poplatkami a vytvára rezervu na eventuálne potrebnú likvidáciu predmetov, o ktoré nie je dlhodobo záujem (aby tieto náklady nezaťažovali obecný rozpočet ani poplatok za komunálny odpad). Prípadný výnos sa použije v odpadovom hospodárstve obce.

  Symbolický poplatok za stanoví individuálne v závislosti od všeobecnej hodnoty predmetu vo výške 2 – 10 Euro.

  U predmetov so zberateľskou hodnotou alebo s hodnotou vyššou ako 150 euro môže byť vyšší a bude stanovený individuálne.

 • RUČENIE

  Obec Hamuliakovo nepreberá žiadne záruky za kvalitu, pôvod, vhodnosť, funkčnosť ani spôsob odovzdania RE-USE predmetu ani nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, či hmotné alebo nehmotné, ktoré by užívateľovi alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s použitím RE-USE predmetu.

Detská trojkolka

Detská kolobežka

Rezačka na dlaždice

Tenisové rakety

Odrážadlo detské

Mobilné WC

úplne nové

Lyžiarky

Lyžiarky, veľkosť 25,5

Lyžiarky

Lyže, rôzne

Ak chcete dokončiť rezerváciu, zadajte vašu e-mailovú adresu

Zavrieť